Het Zelfmanagement-Empowerment-Netwerk

Wie gaat dit resultaat gebruiken?

Verpleegkundigen, verzorgenden,  maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, huisartsen, prakijktondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters en andere medisch specialisten, ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers.

Hoe kan het resultaat in de praktijk toegepast worden?

Het betreft een op maat gemaakte patiëntgecentraliseerde interdisciplinaire interventie voor 75-plussers vanuit het Academisch Ziekenhuis Maastricht verwezen naar de herstelkliniek, waarvan bekend is dat zij binnen een korte periode naar de thuissituatie zullen (kunnen) terugkeren.

Wat zijn voorwaarden voor toepassing?

De voorwaarden worden nog via procesevaluaties in kaart gebracht. Een van de onderzoeksvragen is: Welke noodzakelijke (organisatorische) randvoorwaarden of resources zijn nodig voor samenwerking tussen professionals voor de stimulering en het behoud van zelfmanagement bij deze groep ouderen?

Wanneer is het resultaat er?

1 december 2014.

Waar is het resultaat verkrijgbaar?

ACZIO, Universiteit Maastricht vakgroep Health Services Research en vakgroep Huisartsgeneeskunde.

Contactpersonen

Dr. I.G.P. Duimel,  inge.duimel@maastrichtuniversity.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...