Gevolgen van gewrichtsklachten voor functioneren NPO-project

Titel: Gewrichtspijn bij ouderen met comorbiditeit. Vroege signalering van kwetsbaarheid en identificatie van knelpunten in de zorg
Netwerk: Ouderennet VUmc en partners
Projectnummer: 313080301
Doelgroep: ouderen (> 65 jaar) die (bijna) dagelijks last hebben van gewrichtspijn en minimaal twee chronische ziekten hebben  
Startdatum: februari 2010
Looptijd: 3 jaar

Waarom is het project gestart?

De helft van alle ouderen heeft dagelijks pijn in de handen, heupen, knieën, schouders of rug door gewrichtsaandoeningen. Gewrichtspijn is weer een belangrijke oorzaak van verlies van mobiliteit en zelfredzaamheid en belemmert deelname aan sociale activiteiten. Ouderen zelf zien gewrichtspijn als een onafwendbaar onderdeel van het ouder worden. Zorgprofessionals herkennen gewrichtsklachten vaak onvoldoende, zeker wanneer sprake is van andere chronische ziekten. Het gevolg: pijnklachten worden bij veel ouderen onvoldoende behandeld, terwijl er wel effectieve interventies beschikbaar zijn.

Wat houdt het project in?

Het project ontwikkelt een eenvoudig toe te passen set van indicatoren voor vroege indicatie van afname in functioneren bij ouderen met gewrichtsklachten en comorbiditeit. De set indicatoren bestaat uit een korte anamnese en beperkt functioneel onderzoek.

Wat is de aanpak?

De onderzoekers voeren een cohortonderzoek uit, waarbij 400 ouderen achttien maanden worden gevolgd. Metingen vinden plaats op het niveau van pijn, mobiliteit, participatie in sociale activiteiten, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Via een interview, vragenlijsten en een kort functioneel onderzoek worden de gegevens in de eerste meting verzameld. In de vervolgmetingen worden daarvoor vragenlijsten gebruikt. Om de betekenis van gewrichtspijn en knelpunten in de zorg te ontdekken, worden kwalitatieve methoden ingezet, bijvoorbeeld focusgroepen.

Wat gaat het opleveren?

Het project zal een beperkte set van indicatoren opleveren voor de vroege signalering van slechter functioneren van de doelgroep. Deze set is bruikbaar voor het monitoren van de gewrichtsklachten en kan gerichte, op de patiënt georiënteerde zorg voor gewrichtspijn mogelijk maken. Bijvoorbeeld door huisartsen, fysiotherapeuten en verpleeghuisartsen.

Ook levert het project nieuwe kennis op, onder andere over de betekenis van gewrichtspijn en determinanten voor gewrichtspijn. Kennisoverdracht zal plaatsvinden naar ouderen zelf en naar zorgprofessionals. Daarnaast richten activiteiten zich op de invoering van de set van indicatoren van kwetsbaarheid in huisartsenpraktijken, fysiotherapiepraktijken en andere relevante instellingen in de eerste lijn. De resultaten worden samengevat in een brochure en worden verspreid via publicaties en presentaties tijdens congressen en seminars.

Meer informatie

Dr. S. Leone,  s.leone@vumc.nl

Wetenschappelijke publicaties

Hermsen et al.   Functional outcome in older adults with joint pain and comorbidity: design of a prospective cohort study, BMC Musculoskeletal Disorders 2011, 12:241

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...