Gestandaardiseerd meetinstrument voor onderzoek ouderenzorg NPO-project

Titel: Older People’s Relevant Outcome of Care Score (OPROCS). Het ontwikkelen van relevant en gestandaardiseerd meetinstrument voor wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg
Type: Landelijk MDS onderzoeksproject
Projectnummer: 313100301
Doelgroep: 125 ouderen (> 65 jaar), 75 mantelzorgers en 200 geriatrische professionals geven hun mening over de situaties van 250 anonieme ouderen (at random geselecteerd uit verzamelde MDS gegevens)
Startdatum: januari 2010
Looptijd: 3 jaar
Organisatie: Zorg voor Ouderen en Welzijn Netwerk Nijmegen

Waarom is het project gestart?

Om vast te kunnen stellen of een NPO-project leidt tot verbetering van de zorg, is een uniform meetinstrument noodzakelijk. Dit meetinstrument dient rekening te houden met het feit dat er binnen een individu verschillen kunnen bestaan in hoe goed hij/zij functioneert op lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief en emotioneel gebied. Momenteel worden meerdere meetinstrumenten gebruikt om deze verschillende aspecten te evalueren. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het feit dat zij elkaar, zowel positief als negatief, kunnen beïnvloeden. Binnen het NPO zijn de projecten en experimenten verplicht om MDS-gegevens te verzamelen. Het is alleen nog onduidelijk hoe deze gegevens en de combinatie van deze gegevens geïnterpreteerd moeten worden.

Wat houdt het project in?

Het doel van het OPROCS-project is het ontwikkelen van een samengesteld meetinstrument voor wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg. Het meetinstrument dient de meerwaarde van experimenten en projecten te evalueren en wordt gebaseerd op wat ouderen, mantelzorgers en geriatrische professionals relevante aspecten vinden. Indirect worden zijn gevraagd waar de juiste zorg toe moet leiden.

Wat is de aanpak?

Er worden 250 persoonsomschrijvingen (vignetten) geschreven. Deze zijn gebaseerd op een steekproef van MDS-gegevens en omvat de volgende aspecten: gezondheid, lichamelijk functioneren, cognitief functioneren, sociaal functioneren en psychisch welzijn.
 
Stadium 1: Ouderen en mantelzorgers worden gevraagd om twaalf geschetste situaties te beoordelen met een rapportcijfer. Deze laten zien hoe relevant de ouderen en mantelzorgers individuele aspecten en de combinatie van aspecten vinden. Op basis daarvan wordt het eerste meetinstrument ontwikkeld. Indien de ouderen en mantelzorgers verschillen van mening wordt in dit stadium twee meetinstrumenten ontwikkeld.

Stadium 2: Klinische geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en verpleegkundigen worden benaderd. Zij beoordelen online twintig vignetten met een rapportcijfer. Deze rapportcijfers worden gebruikt om te bepalen hoe relevant de professionals individuele aspecten en de combinatie van aspecten vinden. Op basis daarvan wordt een aanvullend meetinstrument ontwikkeld.

Stadium 3: De ontwikkelde meetinstrumenten worden met elkaar vergeleken. De onderzoekers proberen tot één consensusmeetinstrument te komen. Wanneer dit niet mogelijk is worden richtlijnen geschreven, zodat de verschillende meetinstrumenten die in dit project ontwikkeld zijn naast elkaar gebruikt kunnen worden. Tevens zal in dit stadium relaties tussen het samengestelde meetinstrument en andere variabelen, zoals kwaliteit van leven, leeftijd, geslacht en leefomstandigheden worden onderzocht.

Wat gaat het opleveren?

Het project levert een samengesteld meetinstrument op dat de ‘standaard’ in het veld kan worden. Het meetinstrument kan onderzoek relevanter en efficiënter maken. Dit doordat er rekening wordt gehouden met de behoeften van de ouderen en verschillende onderzoeken met elkaar kunnen worden vergeleken.

Concrete resultaten/producten

Wetenschappelijke publicaties

Meer informatie

Dr. G.F. Borm,  g.borm@ebh.umcn.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...