Factsheets/folders met aanbevelingen voor verbetering van zorg voor hulpverleners en beleidmakers in de Transvaalbuurt

Wie gaat dit resultaat gebruiken?

Hulpverleners, managers/bestuurders van zorgorganisaties, gemeenten, verzekeraars.

Hoe kan het resultaat in de praktijk toegepast worden?

De leerpunten komen voort uit de informatie die wordt verkregen over de mogelijke knelpunten aan de kant van het aanbod in de zorg/welzijnsdiensten aan ouderen migranten, de reden hiervoor, en de mogelijkheden die gezien worden om deze knelpunten te verhelpen. Dit onderzoeksgedeelte wordt uitgevoerd onder beleidsmakers, financiers en hulpverleners actief in de Transvaalbuurt (dit laatste is wel specifiek voor de regio). De analyse van deze resultaten is neergelegd in aanbevelingen die inzicht verschaffen in de mogelijkheden voor het beter laten aansluiten van het aanbod op de behoeften van ouderen in de Transvaalbuurt. Deze leerpunten bieden een basis voor andere (vergelijkbare) organisaties in Nederland bij het reflecteren over het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod voor zorg/welzijndiensten aan oudere migranten.

Door middel van een bijeenkomst/ klein symposium zullen hulpverleners, beleidmakers en gemeente (stadsdeel Oost) geïnformeerd worden over de onderzoeksresultaten en wat dit wellicht voor hen in de praktijk kan betekenen. Tevens zal er een folder/ factsheet met leerpunten rond gemaild worden.

Wat zijn voorwaarden voor toepassing?

De leerpunten worden meegenomen in het beleid van de betrokken organisaties.

Wanneer is het resultaat er?

Begin 2014.

Waar is het resultaat verkrijgbaar?

Door middel van een symposium worden de resultaten gedeeld en er zal een folder/factsheet met leerpunten rondgestuurd worden naar de hulpverleners, beleidmakers die in het network zitten.

Contactpersonen

Dr. M.L. Essink-Bot,  m.l.essink-bot@amc.uva.nl
Drs. M. Lamkaddem,  m.lamkaddem@amc.uva.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...