Samen sterk na een beroerte: effect van nazorg na een beroerte (CVA) NPO-project

Met Samen sterk na een beroerte krijgen CVA-patiënten een (na)zorgprogramma op maat. Zo kunnen zij na revalidatie hun mogelijkheden thuis optimaal benutten.

Voor welke professionals

  • fysiotherapeuten
  • ergotherapeuten
  • diëtisten
  • logopedisten
  • specialisten ouderengeneeskunde
  • psychologen
  • zorgtrajectbegeleiders

Voor welke ouderen

  • 65-plussers met een CVA, die naar verwachting weer naar huis kunnen, na revalidatie in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg
  • primaire mantelzorgers van de deelnemende CVA-patiënten

Hoe het werkt

Het (na)zorgprogramma duurt 2 tot 6 maanden, afhankelijk van de zorgvraag van de oudere. Het op maat gesneden programma benut de beschikbare mogelijkheden van de oudere en het ondersteunt de mantelzorger na terugkeer in de thuissituatie. De oudere leert om te gaan met beperkingen en oplossingen te vinden voor problemen.

Wat het oplevert

83% van de ouderen heeft baat bij de behandeling in de instelling voor geriatrische revalidatiezorg. Bijna de helft heeft na ontslag ook nog baat bij de nazorg. Twee derde vindt dat zorgverleners voldoende rekening houden met zijn behoeftes. Daar is 84% van de mantelzorgers het mee eens. Ook zijn mantelzorgers tevreden over de afstemming tussen zorgverleners in de instelling. Het programma heeft te weinig effect opgeleverd om het op te nemen in de reguliere zorg. Wel kan de opgedane kennis een bijdrage leveren aan de verbetering van (na)zorg aan oudere CVA-patiënten.

Download de protocollen voor het zorgprogramma en training. Lees verder

Het programma heeft te weinig effect opgeleverd om het op te nemen in de reguliere zorg. Wel kan de opgedane kennis een bijdrage leveren aan de verbetering van (na)zorg aan oudere CVA-patiënten. Lees verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...