Een gestandaardiseerd meetinstrument

Voor wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg, waarmee de meerwaarde van interventies en projecten in de ouderenzorg kan worden vastgesteld. Deze meerwaarde wordt gebaseerd op wat ouderen zelf, hun mantelzorgers en professionele zorgverleners relevant vinden. Indien er geen consensus bestaat tussen de ouderen, mantelzorgers en professionele zorgverleners m.b.t. wat zij als zijnde relevant beschouwen, zullen er meerdere naast elkaar bestaande gestandaardiseerde meetinstrumenten worden ontwikkeld.

Wie gaat dit resultaat gebruiken?

In eerste instantie wordt het meetinstrument/de meetinstrumenten gebruikt door wetenschappelijk onderzoekers in de ouderenzorg, maar ook verplegenden, verzorgenden, maatschappelijk werkers,  huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters, managers, gemeenten, verzekeraars, ouderenorganisaties, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen gebruik maken van het meetinstrument/de meetinstrumenten.

Hoe kan het resultaat in de praktijk toegepast worden?

Vernieuwingen en bijdragen aan de ouderenzorg kunnen met dit instrument worden geëvalueerd volgens de waarden die in de eerste instantie de ouderen zelf daaraan hechten, maar ook de waarden die mantelzorgers en professionele zorgverleners eraan hechten.

Wat zijn voorwaarden voor toepassing?

Geen.

Wanneer is het resultaat er?

In juli 2013.

Waar is het resultaat verkrijgbaar?

Het resultaat zal online verkrijgbaar zijn. Er wordt t.z.t. een website ontwikkeld waarop men niet alleen het samengestelde meetinstrument kan vinden, maar ook de richtlijnen en andere relevante informatie. Voorlopig is informatie verkrijgbaar bij onderstaande contactpersoon.

Contactpersoon

Dhr. R. Melis,  r.melis@ger.umcn.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...