Depressieve ouderen: betere zorg in de eerste lijn NPO-project

Titel: Levenslust: betere toegang tot zorg voor depressieve ouderen
Netwerk: Ouderennet VUmc en partners   
Projectnummer: 313080401
Doelgroep: kwetsbare ouderen met een subklinische of klinische depressie 
Startdatum: maart 2010
Looptijd: 3 jaar

Waarom is het project gestart?

Depressie is voor kwetsbare ouderen een van de belangrijkste gezondheidsproblemen in de 21ste eeuw. Bij een meerderheid van de kwetsbare depressieve ouderen komt depressiviteit echter niet ter sprake. Daardoor krijgen zij ook geen behandeling, ondanks de beschikbaarheid van efficiënte behandelingen tegen lage kosten.

Wat houdt het project in?

Dit project wil de (h)erkenning, zorg en behandeling voor kwetsbare depressieve ouderen al in de eerste lijn verbeteren. Onder meer door eenvoudige, maar effectieve interventies te doen die de toegang tot de beschikbare diensten verbeteren.

Wat is de aanpak?

Bij het project zijn 80 huisartsenpraktijken, GGZ-instellingen en de gemeente Amsterdam betrokken. Aan het einde van het project zullen alle deelnemende praktijken volgens het voorgestelde programma werken, maar de begindatum wordt willekeurig bepaald. Daardoor ontstaat een ‘wachtperiode’ waarin standaard zorg wordt verleend. Dit maakt het mogelijk om ouderen in praktijken die het programma al uitvoeren te vergelijken met ouderen in praktijken die dat nog niet doen.

Wat gaat het opleveren?

Het project leidt tot invoering van geïntegreerde diensten die nodig zijn om klinische depressie bij kwetsbare ouderen te verhinderen en beter te behandelen. Daarbij worden de volgende activiteiten ondernomen:

  • Een website, bulletins en brochures met informatie voor alle doelgroepen.
  • Materiaal voor onderwijsprogramma’s binnen en buiten het netwerk.
  • Landelijke en internationale publicaties van de resultaten.
  • Spiegelinformatie voor alle deelnemende organisaties.

Concrete resultaten/producten

Meer informatie

Dr. E. Van Exel,  e.exel@ggzingeest.nl 

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...