Symposium ‘Nader tot het einde’

Over wat een goede dood is wordt in onze maatschappij heel verschillend gedacht. Kan of mag ik het eind van mijn leven in eigen regie nemen? En als ik dat doe realiseer ik dan ook voldoende wat mijn keuzes betekenen voor degene om mij heen? En moet de overheid beschermen of faciliteren? Herkennen we de vraag van ouderen die een ‘bestaansdruk’ ervaren: ‘mogen wij er nog wel zijn’? ‘Voltooid leven’ lijkt een containerbegrip te zijn met niet eenduidige factoren en overwegingen. Op ons nieuwe symposium willen we onderzoeken hoe we levendig besef omtrent de dood en het levenseinde kunnen thematiseren. Niet in de sfeer van wat wel/niet moet kunnen, maar met oog voor verlies, tragiek, nuance, compassie en context.

Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden, je kunt je niet meer aanmelden. Bekijk alle bijeenkomsten in onze agenda.

beter-oud-symposium-einde-ouderen-dood

Datum en locatie

10 november, Bergkerk Amersfoort (10.00-16.00 uur)

Doelgroep

Ouderen. Daarnaast voor iedereen met belangstelling voor deze levensfase, zoals professionals en vrijwilligers in de (ouderen) zorg, belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van de lokale politiek en studenten.

Thema

Het thema van het symposium is 'ouderdom en levenseinde.'

  • Dr. Els van Wijngaarden over ‘Voltooid leven’.
  • Schrijfster Vonne van der Meer over haar boek ‘Winter in Gloster Huis’.
  • Em. pastor Marinus van den Berg over ‘Meegaan tot het einde’ en het Ars Moriendi model.
  • Prof. Dr. Erik Borgman over ‘De waarde van kwetsbaar leven hooghouden’.
  • Muzikale omlijsting: Susanne Rosmolen met cellomuziek van John Cage.
  • Drs. Alex A. van der Male, kader arts palliatieve zorg/docent Erasmus MC: ‘Aanwezig ….zijn.’

Aanmelden

Opgave en aanmelding (inclusief lunch en afsluitend hapje / drankje): door overmaking van€ 60, - (studenten € 45, -) op rekeningnummer NL 40 INGB 0008 2419 72 t.n.v. Stichting  Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 10 november”. Aanmelden is mogelijk via de e-mail van Baardwijk (tel: 033-04617917) e-mail van Rosmolen (033 -4801553).

Bekijk ook:

Website Bergkerk

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...