Interview met huisarts Paul Pulles over de Zorg- en WelzijnsStandaard

Dé oudere bestaat niet. Maar dat de groep ouderen steeds groter wordt, staat als een paal boven water. Huisartsen staan voor de lastige taak om goede zorg te leveren aan cliënten die niet altijd even zichtbaar zijn. Paul Pulles brengt de kwetsbare ouderen in zijn praktijk in kaart via de pilot Zorg- en Welzijnsstandaard van het Nijmeegse netwerk ZOWEL NN (Zorg voor ouderen en welzijn). ‘In de beginfase is het tijdrovend, maar ik verdien die investering zeker terug’, vertelt hij overtuigd.

Wat was de aanleiding om je op deze specifieke groep te focussen?

‘Mijn praktijk telt ongeveer 500 cliënten boven de 70 jaar, dat is bovengemiddeld. De bestaande vangnetten voor deze groep - denk aan diabeteszorg en cardiovasculair risicomanagement - focussen alleen op (specifieke) somatische klachten; heb je die klachten niet, dan kom je moeilijker in beeld. Het komt nog te vaak voor dat een patiënt zich pas in een relatief laat stadium meldt. De situatie is dan al acuut of in ieder geval veel lastiger op te lossen. Terwijl ik het liefst zelf, dus dicht bij huis, de juiste zorg biedt.’

Je had dus behoefte aan een instrument waarmee je de kwetsbare ouderen op een relatief eenvoudige manier tijdig in beeld kon krijgen?

‘Dat is inderdaad de eerste stap die ik wilde nemen: een snelle en betrouwbare schifting maken tussen de oudere en de kwetsbare oudere. De Tweetraps OuderenScreening (TOS) sloot het beste aan bij mijn behoefte. De methode is afgeleid van Easycare-diagnostiek, maar is compacter: de diagnostische component is eruit gehaald. Net als zijn ‘grotere broer’ screent TOS op somatische klachten en op het welzijn van ouderen, maar de screening leidt niet tot een individueel zorg- en behandelplan.’

Je neemt nu deel aan de overkoepelende pilot Zorg- en WelzijnsStandaard (ZWS). Wat houdt die precies in?

‘Via Easycare-TOS kwam ik op het spoor van de ZWS-pilot. Het is geen panklare methode die achter de tekentafel ontwikkeld is. Alle betrokkenen - waaronder vijf andere huisartsenpraktijken - werken gestructureerd samen aan een bruikbare standaard, waarin de patiënt centraal staat. Dat levert een ZWS op waar de kwetsbare oudere straks écht iets aan heeft. We zoeken nu dus samen een antwoord op tal van vragen: hoe identificeer je de kwetsbare oudere? Welke facetten belicht je in het plan van aanpak voor zorg én welzijn? Hoe bepaal je individuele behoeften? Wat is werkbaar binnen je praktijk? Hoe regel je het multidisciplinair overleg? Welke nascholing is nodig? Die samenwerking maakt de lijnen tussen alle betrokkenen korter.’

Wat zijn je ervaringen tot nu toe?

De pilot vraagt een behoorlijke tijdsinvestering, maar daar pluk ik nu al de vruchten van: mijn praktijkondersteuner en ik werken intensiever samen met de thuiszorg in Brakkenstein. Daarnaast geeft de pilot ons de mogelijkheid andere zorgprofessionals uit te nodigen, en met hen af te stemmen. Dat verbreedt je horizon en het begrip voor elkaars werk. Bovendien is het ouderenpanel van de Cliëntenraad nauw betrokken bij de pilot. Dankzij hun input kan de ZWS focussen op specifieke zorgvragen van ouderen. Dat levert verrassende inzichten op, vooral over de invloed van sociale factoren.’

En de financiering?

‘Die is naar mijn idee prima in orde. Het Radboud heeft goede overeenkomsten gesloten met de zorgverzekeraars. Mijn praktijkondersteuner en ik krijgen een marktconforme vergoeding.’

Je klinkt enthousiast. Geen kanttekening?

‘Geen enkele kanttekening! Wat mij betreft is de ZWS een aanrader voor de collega’s in de regio.’

Bron: Radboud actueel

Lees meer ervaringen

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...