Aanpak Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP)

Het ZWIP (Zorg- en WelzijnsInfoPortaal) is een online applicatie die hulpverleners en mantelzorgers rondom een oudere virtueel bij elkaar brengt. Op deze pagina lees je alles wat je moet weten om ZWIP te implementeren.

Aanpak

De stappen om aan de slag te gaan met ZWIP:

 • Stel een plan van aanpak op. Leg hierin de gezamenlijke doelen, de werkwijze en afspraken vast. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor de doelgroep, de keuze van het screeningsinstrument en verdeling van de onderlinge rollen.
 • Vorm een kernteam waarmee de ouderenzorg vorm gegeven wordt.
 • Vraag toestemming aan de oudere voor het openen van een ZWIP-account.
 • Laat door de oudere bepalen welke hulpverleners zijn/ haar informatie mogen inzien en delen. Deze betrokken hulpverleners vormen samen het persoonlijke zorg- en welzijnsnetwerk van de oudere.

Meerwaarde

Dit zijn de werkzame elementen van het ZWIP:

 • Scholing van de betrokkenen op het gebied van shared decision making, integrale zorgverlening en multidisciplinaire samenwerking blijkt een effectief hulpmiddel bij een succesvolle implementatie. Scholing en informatie is te verkrijgen via de website van Topicus.

Randvoorwaarden

Wil je weten of jij ZWIP in jouw praktijk kunt gebruiken? Dit zijn de belangrijkste randvoorwaarden:

 • Sluit aan bij lokale werkwijzen. Kijk bijvoorbeeld of je aan kunt sluiten bij huisbezoeken onder ouderen.
 • Zorg voor een duidelijke onderlinge rolverdeling.
 • Bepaal welke zorgverlener de centrale rol heeft. Meestal is dat de huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige. Deze zorgverlener heeft een stimulerende rol richting de andere zorgverleners en is kartrekker voor succesvol gebruik van ZWIP.
 • Laat het huisbezoek uitvoeren door een voor de oudere bekende POH of wijkverpleegkundige.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

 • Hulpverleners zien niet bij alle kwetsbare ouderen de meerwaarde van ZWIP.
 • Hulpverleners zien het ZWIP vooral als een hulpmiddel voor ouderen. Zij laten het initiatief bij de oudere zelf. Het ZWIP kan ook van meerwaarde zijn voor het team van betrokken hulpverleners, ook als de oudere of mantelzorger niet actief is op het ZWIP.

Waar moet je rekening mee houden bij het gebruik door ouderen?

 • Ouderen gebruiken ZWIP alleen wanneer zij de noodzaak ervan inzien.
 • Let op of er behoefte is aan ondersteuning bij de oudere in het gebruik van ZWIP. Ouderen nemen niet altijd uit zichtzelf contact op met de helpdesk.
 • Ouderen zijn terughoudend in het gebruik van ZWIP. Dit komt door de onbekendheid met het ZWIP of het gebrek aan beperkte computervaardigheden.
 • Ouderen maken zich zorgen over de privacy en beveiliging van gegevens.
 • Ouderen hebben het gevoel dat ZWIP een vervanging zal zijn voor direct (telefonisch) contact. Zij vrezen dat door ZWIP de zorg minder persoonlijk wordt.

Kosten

 • Het gebruik van het ZWIP kost geld. Vraag de tarieven op bij Topicus-Zorg. Deze kosten worden opgenomen in de ouderenmodule (huisarts) of het zelfzorg portaal. De regio moet de voorwaarden scheppen.
 • Financiering kan een probleem zijn. Twee verzekeraars (CZ en VGZ) hebben ZWIP als onderdeel van hun M&I (management en innovatiemodule) opgenomen.

Verdere informatie op ZWIP.nl

Meer op BeterOud

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...