Aan de slag met Meer Mantelzorg

Allochtone ouderen zijn een moeilijk te bereiken groep voor gemeenten, zorginstellingen en patiëntenorganisaties. Maar allochtone jongeren staan zowel in de moderne wereld als in de wereld van traditionele familieverbanden. Hierin is zorgen voor je ouders vaak gewoonte. De jongeren vormen zo de sleutel voor een sterker netwerk.

Aanpak

De aanpak van Meer Mantelzorg:

 • In fase 1 beschreven de onderzoekers de opzet van de al bestaande website zorgvoorjeouders.nl voor Marokkaanse jongeren. De onderzoekers bespraken 9 relevante thema’s met mantelzorgers en ouderen uit de doelgroep:
  • depressie
  • diabetes
  • therapietrouw
  • internetarts
  • internetapotheker
  • thuiszorg
  • gebruik van filmpjes
  • het Meldpunt Medicijnen
  • klachten over mantelzorg
   De onderzoekers gebruikten standaard vragenlijsten, uitgebreid met vragen gericht op allochtone mantelzorgers en zorgvragers. Zorgverleners en een zorgverzekeraar evalueerden zorgvoorjeouders.nl voor Marokkanen.
 • In fase 2 maakten de onderzoekers 2 artikelen over cultuurspecifieke aspecten bij medicijngebruik door niet-westerse allochtone ouderen. Zij ontwikkelden 4 nieuwe etnisch-specifieke sites van zorgvoorjeouders.nl en maakten deze toegankelijk: Turks, Surinaams-Hindoestaans, Surinaams-Creools en Chinees.
 • In fase 3 leverden de onderzoekers 6 versies op van zorgvoorjeouders.nl:
  • Turks
  • Surinaams-Hindoestaans
  • Surinaams-Creools
  • Chinees
  • Marokkaans
  • Nederlands
   Alle versies staan online en zijn blijvend beschikbaar en toegankelijk.

Werkzame elementen

De werking van Meer Mantelzorg heeft als uitgangspunt dat een mantelzorger de gezondheid van ouderen bevordert. De website zorgvoorjeouders.nl ondersteunt en motiveert de mantelzorger. Om de informatie van zorgvoorjeouders.nl op de mantelzorger over te brengen is het belangrijk dat deze goed aansluit bij zijn achtergrond en behoeften.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

 • Het uitgangspunt van Meer Mantelzorg – mantelzorgers vervullen een essentiële rol in de zorg voor allochtone ouderen – is tijdens het project onaangetast gebleven.
 • Ook onveranderd is dat je deze mantelzorgers het best direct via hun eigen kanalen bereikt. Beleidsmatig moet je deze gegevens voortdurend blijven inzetten om (gezondheids)resultaten te boeken.
 • Meer Mantelzorg is er niet in geslaagd om deze uitgangspunten voor nieuwe groepen allochtone mantelzorgers aantoonbaar in de praktijk te realiseren. De redenen hiervoor zijn:
  • Het is onvoldoende gebleken dat zorgvoorjeouders.nl een vanzelfsprekende en eenvoudig geaccepteerde link is tussen Marokkaanse mantelzorgers en hun ouders.
  • Het projectplan bleek teveel geschreven vanuit het idee dat werkingsmechanismen binnen de Marokkaanse doelgroep het uitgangspunt konden zijn voor de ontwikkeling van sites voor de andere doelgroepen.
  • De constructie om via drukbezochte communities van de verschillende doelgroepen bezoekers naar zorgvoorjeouders.nl te leiden bleek financieel niet realistisch. Bestaande communities (van Surinaams-Hindoestaanse, Surinaams-Creoolse en Chinese websites) bleken eigendom te zijn van commerciële partijen die commerciële tarieven hanteren waarmee binnen de projectbegroting geen rekening gehouden was. Contact met de community van de Chinese jongeren kwam ondanks vele pogingen helemaal niet tot stand. Daarmee werd het bereiken van deze doelgroep bij voorbaat een lastige opgave.
  • Het alternatief om geïnteresseerde zorginstellingen kanalen te bieden om mantelzorgers met een niet-westerse achtergrond te bereiken, en zo het linken naar de verschillende communities te bekostigen, bleek niet haalbaar. De bedragen die dit zou opleveren stonden niet in verhouding tot wat er nodig is.
 • De informatie op de sites is gericht op (jongvolwassen) mantelzorgers.
 • Het Medicijnonderzoek levert handvatten voor het gebruik van medicijnen door allochtone ouderen. Het gaat dan om het voorschrijven en afleveren van medicijnen, maar ook om de begeleiding van het gebruik ervan. Deze handvatten zorgen zowel beleidsmatig als in de dagelijkse praktijk voor een betere afstemming op de behoeften van de ouderen en hun mantelzorgers.

Kosten

De site is voor iedereen toegankelijk en gratis te gebruiken.

En verder

Lees de 2 artikelen die verschenen naar aanleiding van het project Meer Mantelzorg:

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...