Waar wordt MOVIT al toegepast?

Door overheidsbeleid zullen ouderen steeds langer thuis blijven wonen en daar zorg en ondersteuning ontvangen. MOVIT is ontwikkeld in het verzorgingshuis maar is breder toepasbaar in de extramurale situatie. In een later stadium is het MOVIT-concept vertaald naar integrale zorg en ondersteuning voor ouderen met complexe problematiek in de wijk (MOVIT-XM). Pilots van MOVIT-XM zijn uitgevoerd in Oegstgeest, Leiden Zuid-West en de Stevenshof.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...