Tips voor zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen

De resultaten van het onderzoeksproject Zorgnetwerken voor kwetsbare ouderen zijn vertaald in tips, handvatten en bespreekpunten om de samenwerking en afstemming van de zorg voor deze doelgroep te verbeteren. De brochures zijn gratis te downloaden.

Tips voor mantelzorgers en professionals

Voor verschillende doelgroepen zijn brochures en folders ontwikkeld om de samenwerking tussen mantelzorgers en professionals in de thuiszorg te verbeteren:

 • Hoe u de samenwerking met thuiszorgmedewerkers verbetert. Tips voor mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen. Download brochure (pdf).
 • Hoe u de samenwerking met mantelzorgers verbetert. Tips voor professionals die voor thuiswonende ouderen zorgen. Download brochure (pdf).
 • Aansturen op betere samenwerking tussen professionals en mantelzorgers. Informatie voor managers en beleidsmedewerkers van thuiszorgorganisaties. Download brochure (pdf).
 • Samen zorgen met mantelzorgers en andere professionals. Tips en bespreekpunten voor de thuiszorgsector. Download brochure (pdf).

De resultaten zijn daarnaast vertaald naar een animatiefilm Samen zorgen met mantelzorgers.

Training 'De naasten werken mee'

Op basis van de resultaten uit het project, is er ook een training gestart voor zorgprofessionals, gericht op een betere samenwerking met mantelzorgers. De training 'De naasten werken mee' heeft als doel verpleegkundigen en verzorgenden in de landurige zorg concrete handbatten te geven op welke wijze zij naasten en informele helpers méér kunnen betrekken bij de zorg. Meer informatie over de training in de flyer (pdf).

Waar moet je als professional rekening mee houden?

 • Betrek de mantelzorger van begin af aan bij het zorgproces.
 • Breng zorgnetwerken in kaart. Zo komt er zicht op andere (potentiële) mantelzorgers.
 • Bepaal wie verantwoordelijk is voor het contact met mantelzorger/oudere en hoe vaak dit wordt onderhouden.
 • Pas de werkprocessen aan in de richting van structurele samenwerking.
 • Ontwikkel een visie op mantelzorg.
 • Investeer in opleiding van (thuis)zorgmedewerkers en digitale tools.

Waar moet je rekening mee houden bij het gebruik door ouderen?

 • Onderhoud een sociaal netwerk door ouderen.
 • Tijdig opbouw en verbreden potentieel zorgnetwerk.
 • Attent zijn op overbelasting mantelzorgers.
 • Bespreek tijdig verwachtingen over te verrichten taken naar de zorgprofessionals toe.

Voor overheid en zorgverzekeraars

 • Faciliteer samenwerking in de zorg door tijd voor opbouw en onderhoud van een zorgnetwerk te bekostigen. Faciliteer alternatieve vormen van hulp naast mantelzorg: e-health, domotica, burgerinitiatieven, vrijwilligers en particuliere professionele organisaties.
 • Betaal ook voor tijd die zorgprofessionals nodig hebben om met mantelzorgers en vrijwilligers te overleggen.

Aanpak van het onderzoek

Om de doelstelling te bereiken ontwikkelden de onderzoekers 5 vraagstellingen:

 • Om te achterhalen hoe de omvang en samenstelling van de zorgnetwerken van hulpbehoevende ouderen zijn (veranderd), zijn data verzameld in de 2011/2012 waarneming van het LASA-onderzoek (Longitudinal Aging Study Amsterdam) bij de 491 ouderen die zorg gebruiken. Daarbij zijn vragen gesteld om het zorgnetwerk, de tevredenheid met de zorg en de ervaren regie van de zorg in kaart te brengen.
 • Daarnaast zijn 75 ouderen in de regio Amsterdam en minstens twee van hun hulpverleners (11 vrijwilligers, 220 mantelzorgers en 190 professionele zorgverleners) geïnterviewd. Met 35 van deze 75 ouderen is een jaar na het eerste interview nog eens gesproken. Ook zijn gegevens verzameld over eventuele transities in het zorgnetwerk.
 • De 75 interviews zijn vervolgens ook gebruikt om de volgende 3 vragen te beantwoorden:
  • In hoeverre is er sprake van afstemming in de zorgverlening door zorgvrager, mantelzorgers en professionele hulpverleners?
  • Wat zijn mogelijke oorzaken van het (dis)functioneren van het zorgnetwerk?
  • In hoeverre bestaat er een samenhang tussen het (dis)functioneren van zorgnetwerken en de ervaren kwaliteit van leven door de oudere?
 • Tenslotte verzamelden de onderzoekers gegevens bij 57 (team)managers van de 8 thuiszorgorganisaties van bovengenoemde 75 ouderen:
  • In hoeverre stemmen professionele organisaties het verlenen van zorg af met andere zorgorganisaties, met de hulpbehoevende oudere en de beschikbare mantelzorgers?
  • In hoeverre draagt deze afstemming bij tot de ervaren kwaliteit van leven van de zorgbehoevende ouderen?

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten