Vragenlijst 'Behoefte als kompas, de oudere aan het roer'

'Behoefte als kompas, de oudere aan het roer' is een triage-instrument dat de kwetsbaarheid, zorgcomplexiteit en persoonlijk welbevinden vanuit het perspectief van de oudere vaststelt. Ouderen vullen een online vragenlijst in, dit levert ouderenprofielen op. Deze vormen de basis voor zorgpaden.

Download de vragenlijst op welnu.nu.

Aanpak

Ouderen vullen een vragenlijst in via een web-based systeem, waarna behandelaars en zorgverleners de resultaten via een internetapplicatie direct kunnen inzien. Uit de gegevens komen ouderenprofielen, die de basis vormen voor het ontwikkelen van zorgpaden. Dat gebeurt met panels van professionals en ouderen. Uiteindelijk zijn de zorgpaden ook in dezelfde internetapplicatie beschikbaar voor zorgverleners.

Ouderen vullen in drie jaar drie keer het triage-instrument in. De meeste ouderen kunnen dit zelf, eventueel met ondersteuning van partner of kinderen. Een kleine groep heeft ondersteuning nodig van een professional, bijvoorbeeld praktijkondersteuner of verzorgende.
Het triage-instrument bestaat uit algemene vragen en uit drie meetinstrumenten:

  • Groningen Frailty Indicator (kwetsbaarheid)
  • INTERMED-Self Assessment for Elderly (zorgcomplexiteit)
  • Groningen Wellbeing Indicator (welbevinden)

Meer over deze vroegsignaleringsinstrumenten

Randvoorwaarden

  • Kennis van de achtergronden van het instrument en de manier van afnemen. Er is een handleiding.
  • Beschikbaarheid van internet.

Meerwaarde

Meerwaarde van het triage-instrument is afhankelijk van of anderen het instrument ook gebruiken. Ook is het afhankelijk van een passend analyse-instrument voor het maken van profielen. Samenhangende en gecoördineerde interventies op meer leefgebieden zijn nodig.

Waar moet je rekening mee houden?

Waar moet je als professional rekening mee houden:

  • Het triage-instrument is niet het enige screeningsinstrument.
  • Het is alleen voor langdurige zorgrelaties geschikt.

Waar moet je rekening mee houden bij het gebruik door ouderen:

  • Niet alle ouderen kunnen het instrument zelf invullen of antwoorden aangeven.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten