Aanpak Zorgregie en Seniorenkracht

Vanuit het project Seniorenkracht is de scholing Zorgregie en seniorenkracht ontwikkeld. Ouderen en mantelzorgers houden de eigen regie over hun leefomgeving. Verzorgenden leren hoe ze ouderen hierin kunnen stimuleren.

Aanpak

De scholing Zorgregie en seniorenkracht sluit aan op het project Seniorenkracht, dat in 2009 is afgerond. Uitgangspunt voor dit project waren de volgende vragen:

 • Hoe zorg je dat ouderen de regie in handen houden?
 • Hoe bevorder je dat ouderen zelf vorm geven aan hun leven, met hulp van hun mantelzorgers?
 • Hoe kan je de wensen van de oudere en zijn mantelzorger leidend laten zijn bij het samenstellen van de zorg?

Het project bestond uit 4 deelprojecten gericht op:

 • wonen
 • service- en welzijnsdiensten
 • zorg
 • organisatie

De communicatie en relatie tussen verzorgende en bewoner bleek een belangrijke variabele in het succes van het project. Van belang was ook het zelfinzicht en het zelfsturende vermogen van de verzorgende.

Werkzame elementen

Het werkzame element van Zorgregie en Seniorenkracht is het creëren van een omgeving waarin ouderen ontdekken dat zij de kracht hebben om de regie over hun situatie te behouden. Het is een multidisciplinair proces dat ook de medewerkers in het restaurant, de kapper en de huishoudelijke dienst erbij betrekt. Het gaat niet alleen om zorg maar om de totale leefomgeving van de oudere.

Randvoorwaarden

Zorgmedewerkers bevorderen Zorgregie en Seniorenkracht met deze uitgangspunten:

 • Zorgmedewerkers moeten ervan uitgaan dat de bewoner zelf kracht bezit om problemen op te lossen en keuzes te maken. Met de juiste communicatietechnieken kunnen zij een oudere uitnodigen deze kracht in te zetten. Zorgmedewerkers moeten aansluiten bij de communicatiestijl van de bewoner. Hiervoor moeten de zorgmedewerkers inzicht hebben in de eigen manier van communiceren. En inzicht in de eigen normen en waarden van hun beroep.
 • Zorgmedewerkers moeten  aandacht kunnen geven aan de bewoner. Aandacht in de betekenis van: er zijn voor iemand. Openheid is het sleutelwoord: de situatie open ingaan, zonder (voor)oordelen, zonder vaste regels en patronen. De zorgmedewerkers nemen de tijd in het contact met de bewoner en richten zich op wat hij wil. Zij zijn hierbij servicegericht.
 • Zorgmedewerkers moeten respect hebben voor de eigenheid van de oudere en de behoeften die daaruit voortkomen. De zorgmedewerker is zich bewust van de beperkingen en handicaps van de bewoner en het effect daarvan op de zelfwaardering. De zorgmedewerker helpt bij het vergroten van de zelfwaardering door het de oudere mogelijk te maken:
  • goed voor zichzelf te zorgen (bijvoorbeeld zelf het eten klaarmaken)
  • zichzelf te ontplooien (bijvoorbeeld nieuwe dingen te ondernemen)
  • anderen iets terug te kunnen geven, wederkerigheid (bijvoorbeeld een taak binnen de woonzorgcentrum vervullen).
 • Zorgmedewerkers dienen de oudere (of zijn mantelzorger) als gelijkwaardig gesprekspartner te zien. Dit partnerschap komt tot uiting in verschillende aspecten van de relatie tussen de zorgmedewerker en de bewoner:
  • betrokkenheid
  • betrouwbaarheid
  • ondernemend
  • vakbekwaamheid (het machts- en kennisverschil benoemen en inzetten om de oudere te ondersteunen)

Waar moet je als professional rekening mee houden?

Eigen regie is niet ‘u vraagt wij draaien’. Eigen regie is dat de zorgmedewerker in gesprek is met de bewoner en hem helpt er achter te komen wat zijn wensen te zijn. Vervolgens helpt hij bij het verwoorden en kritisch bekijken van deze wensen. Nodig zijn vakbekwame professionals, die werken vanuit de gedachte van zorgen voor naar zorgen dat en die bekwaam zijn in gespreksvoering.

Waar moet je rekening mee houden bij het gebruik door ouderen?

Ouderen zijn vaak niet gewend om de regie te voeren en aan te geven wat ze graag willen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. En ook niet hoe ze dit graag gerealiseerd willen zien. Het is nodig ouderen te ondersteunen bij het verwoorden van hun wensen en vervolgens bij het kritisch reageren op de ontvangen ondersteuning.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...