Scholingsmodule Samen ontwikkelen, samen opleiden en samenwerken

Tijdens het project 'Samen ontwikkelen, samen opleiden en samenwerken' hebben de onderzoekers een scholingsmodule ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners. Deze module richt zich op het verbeteren van de ouderenzorg, die steeds meer verschuift van behandeling van traditionele ziekten naar kwaliteit van leven en welbevinden.

Aanpak

De module interdisciplinaire ouderenzorg duurt 4 dagdelen. Voor huisartsen en praktijkondersteuners ouderenzorg zijn er bovendien competentieprofielen.
De scholingsmodule bestaat uit:

 1. Voorbereidende opdrachten: literatuur, praktijkopdrachten met voorbeelden uit de eigen praktijk.
 2. Onderwijsbijeenkomsten: 
  • verdieping
  • terugkoppeling
  • discussie en feedback op de praktijkopdrachten (casus en verdeling taken en verantwoordelijkheden)
 3. Verwerkingsopdrachten in de praktijk. De nadruk ligt op:
  • preventieve activiteiten voor de individuele oudere en groepen ouderen uitgaande van de behoeften;
  • samenwerking;
  • verschuiving van taken en verantwoordelijkheden van huisarts naar praktijkondersteuner.

Werkzame elementen

De opleidingsmodule richt zich op verbeteringen binnen de ouderenzorg, die algemeen toepasbaar zijn. De huisartsen en praktijkondersteuners leren een heldere verdeling te maken van taken en verantwoordelijkheden. De complexiteit van de zorgbehoeften van ouderen neemt af, het welbevinden neemt toe en de totale zorgkosten nemen af of blijven gelijk.

Voor huisartsen en praktijkondersteuners ouderenzorg zijn competentieprofielen beschikbaar.
De ervaringen die opgedaan zijn tijdens dit project bieden veel mogelijkheden om ook voor een bredere groep professionals in de eerste lijn zulke gezamenlijke scholingen te ontwikkelen en aan te bieden.

Randvoorwaarden

Scholing van de huisarts en de praktijkondersteuner is een voorwaarde voor een succesvolle toepassing van de nieuwe werkwijze in de zorg.

Kosten

De scholingsmodule en de competentieprofielen zijn kostenvrij op te vragen bij: b.oeseburg@umcg.nl of telefoon: 050 - 3615157.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...