Samenvatting onderzoeken Oud met functiebehoud

Uit het onderzoek van Oud met Functiebehoud blijkt dat het mogelijk is mensen van middelbare en oudere leeftijd op te sporen die een hoog risico lopen op toekomstig functieverlies. Door nu al in te grijpen kunnen deze mensen later langer zelfstandig blijven.

Conclusie

De onderzoekers hebben een model ontwikkeld waarmee ze mensen van middelbare en oudere leeftijd kunnen opsporen met een hoog risico op toekomstig ADL-functieverlies. Dit model moeten zij omzetten in een praktisch hanteerbare scorekaart, en valideren in externe populaties. Onderzoekers kunnen een multifactoriële interventie ontwikkelen, waarin spierkracht wel een belangrijk element is. Daarna kunnen onderzoekers deze interventie in een met de scorekaart geïdentificeerde hoog-risicogroep evalueren op klinische effectiviteit en kosteneffectiviteit in een gerandomiseerde, gecontroleerde studie.

Resultaten

Een betere beenspierkracht en een betere longfunctie zijn onafhankelijke determinanten van een goed lichamelijk functioneren en ADL-onafhankelijkheid, terwijl subklinische atherosclerose geen belangrijke rol speelt in het ontwikkelen van ADL-afhankelijkheid.

Doel

De leidende onderzoeksvraag is: Wat zijn determinanten van functiebehoud?

Methode

Cohort studie. Een follow-up studie uitgevoerd bij deelnemers die 10 jaar eerder op 40- tot 80-jarige leeftijd reeds hadden deelgenomen aan onderzoek naar lichamelijk functioneren van het Julius Centrum.

Setting

Onderzoek.

Deelnemers

Mensen die 10 jaar eerder op 40-80-jarige leeftijd reeds hadden deelgenomen aan onderzoek naar lichamelijk functioneren van het Julius Centrum.

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

Beenspierkracht, longfunctie en subklinische atherosclerose.

Belangrijkste onderwerpen procesevaluatie

Kwaliteit van leven en depressieve symptomen zijn, naast cognitief functioneren, belangrijk bij het bepalen van de huidige ADL-zelfstandigheid, en niet voor het voorspellen van toekomstig functieverlies.

Links

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...