Evaluatie en resultaten Eigen Kracht-conferentie

Onderzocht is of het besluitvormingsmodel Eigen Kracht-conferentie werkt bij ouderen. Omdat de aanmeldingen van ouderen moeizaam op gang kwamen is het onderzoek voortijdig stopgezet. Het aantal van 40 ouderen is niet gehaald en de resultaten hieronder gaan slechts over een kleine groep van 8 ouderen.

Conclusie

Een belangrijke overkoepelende conclusie is dat de ouderen, die met dit onderzoek waren bereikt, geen typische ouderdomsproblemen hebben. Hun complexe problematiek kan niet zomaar model staan voor ‘de ouderdomsproblematiek’ in Nederland. Het zijn ouderen geweest met complexe problemen voor wie de EK-c is ingezet als laatste redmiddel. Juist voor deze ouderen levert een EK-c weinig op, omdat zijzelf en hun sociale netwerk niet goed (meer) in staat zijn zelf de regie te voeren door de complexiteit van de problemen. Het bottom-up proces waarmee de EK-c voor ouderen onder de aandacht is gebracht is mooi en past goed bij de visie achter de EK-c, maar zorgt niet voor grootschalige toepassing van EK-c’s voor ouderen.

Resultaten

Gedurende het project bleken de aanmeldingen van ouderen voor een EK-c moeizaam op gang te komen. Hierdoor was het niet mogelijk om de doelstelling te halen: het volgen van 40 ouderen in hun EK-c proces. Om deze reden is het onderzoek voortijdig stopgezet, en hebben de resultaten betrekking op slechts een kleine groep van 8 ouderen. Het onderzoek werd uitgebreid met een non-respons onderzoek onder ouderen en professionals.

Resultaten non-respons

 • ouderen stellen het vragen van hulp zo lang mogelijk uit, uit angst voor regieverlies of omdat ze hun sociale netwerk niet willen belasten;
 • medewerking van kinderen is belangrijk in het EK-c proces;
 • professionals in de ouderenzorg
  1. werken al veel met het sociale netwerk en willen dit graag zelf blijven doen, en
  2. weten niet goed wanneer en aan wie ze de EK-c kunnen voorstellen.

Resultaten gehouden EK-c's

 • de ouderen voor wie een EK-c is georganiseerd, hebben geen typische ouderdomsproblemen maar complexe en langdurige problematiek (zoals inwonende (klein)kinderen met verslaving of psychische problemen, schulden, zorg voor eigen ouders);
 • dit komt omdat zowel professionals als ouderen de EK-c zien als 'laatste redmiddel';
 • het resultaat van de EK-c was positief bij ouderen die al tijdens de EK-c zelf de regie voerden, en/of een sociaal netwerk met weinig eigen problemen hadden die zich bemoeiden met compassie;
 • plannen lijken beter uitvoerbaar wanneer;
  • de afspraken gaan over mensen die aanwezig zijn en zelf instemmen;
  • de uitvoering van het plan niet afhangt van onzekere factoren;
  • de afspraken concreet zijn.

Doel

Doelstellingen van het onderzoek:

 1. Inzicht geven in de invloed van een EK-c op de zelfregie van kwetsbare ouderen. 
 2. Inzicht geven in de invloed van een EK-c op de aanpak van kwesties van ouderen. 
 3. Inzicht geven in de aspecten die een belemmerende of een bevorderende rol spelen in de uitvoer van een EK-c. 
 4. Inzicht geven in redenen waarom ouderen voortijdig stoppen met de EK-c.
 5. Inzicht geven in belemmeringen voor ouderen en professionals bij de implementatie van de EK-c.

Methode

Kwalitatief onderzoek was gedaan met een multi-site dataverzameling vanuit het perspectief van de verschillende stakeholders bij een EK-c. Onderzoekers maken daarbij gebruik van documentanalyse, interviews en focusgroepen, aangevuld met 2 semi-gestandaardiseerde (kwantitatieve) meetinstrumenten.

Setting

Er was een multi-site dataverzameling vanuit het perspectief van de verschillende stakeholders bij een EK-c.

Deelnemers

Verschillende stakeholders bij een EK-c: kwetsbare ouderen, naasten van de kwetsbare ouderen en zorgverleners.

Belangrijkste onderwerpen procesevaluatie

 • zelfregie van kwetsbare ouderen
 • aanpak van kwesties van ouderen

Lees de volledige onderzoeken en publicaties

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...