Samenvatting onderzoek Zorgregie en Seniorenkracht

Het project Zorgregie en seniorenkracht is een project met als doelstelling de eigen regie van verzorgingshuisbewoners te vergroten door het geven van een training aan verzorgenden van zorgorganisatie Laurens in Rotterdam. De training is ontwikkeld door een intensieve samenwerking met bewoners, mantelzorgers en medewerkers door een onderwijsontwikkelaar van het ROC Albeda college en medewerkers van het kenniscentrum zorginnovatie van de hogeschool Rotterdam..

 

Resultaten

De belangrijkste resultaten die voortgekomen zijn uit het onderzoek:

  • Het ontwikkelde 24-uurs lesprogramma zorgt voor een positieve verandering in de beleving van de verzorgenden in het kunnen ondersteunen van eigen regie door bewoners. Verzorgenden geven aan dat zij meer in gesprek gaan met de bewoners over hun behoeften. Zij bieden bijvoorbeeld keuzes aan, informeren bewoners over de mogelijkheden of stellen open vragen om erachter te komen wat bewoners graag willen doen of wat zij willen qua verzorging. Tijdens de focusgroep illustreert een verzorgende dit door de volgende opmerking waarbij de bewoner feedback geeft naar de verzorgende: ‘wat vraagt u veel aan mij’.
  • Verzorgenden vinden het lesprogramma een waardevolle aanvulling op hun benodigde kennis en vaardigheden. Zij kunnen het geleerde direct in de praktijk brengen.
  • Bewoners verschillen in het aangeven van behoeften en wensen die zij hebben met betrekking tot zorg, wonen en diensten. Sommige bewoners geven duidelijk aan wat zij willen en verwachten, andere bewoners doen dit niet omdat zij dit moeilijk vinden of omdat zij blij zijn dat zij zorg ontvangen, medewerkers aardig zijn, zij accepteren de situatie zoals deze is.
  • De inzet van teamleiders en praktijkbegeleiders blijkt noodzakelijk voor de implementatie van de uitgangspunten in de dagelijkse werkprocessen. De intentie was om teamleiders en praktijkbegeleiders hier intensief bij te betrekken. Dit is niet helemaal gerealiseerd.
  • Het betrekken van mantelzorgers gebeurt te weinig bij het duidelijk maken van behoeften terwijl mantelzorgers wel proberen om kenbaar te maken wat hun ideeën over zorg en diensten zijn. Het is voor mantelzorgers niet duidelijk welke communicatiestructuren en andere structuren zoals bijvoorbeeld een multidisciplinair overleg er zijn om behoeften kenbaar te maken of te evalueren.
  • Er bestaat zowel bij bewoners als bij mantelzorgers begrip dat verzorgenden zorg verlenen aan meerdere mensen waardoor het niet mogelijk is dat verzorgenden altijd acuut op verzoek van de bewoner klaar staat. Omdat deze resultaten bemoedigend zijn is er inmiddels een implementatietraject gestart waarbij de nadruk komt te liggen op het inzetten van enthousiaste ambassadeurs van de pilotlocaties en de beoogde rol van teamleiders en praktijkbegeleiders ten volle te benutten. Het streven is naar een optimale borging van de trainingsactiviteiten.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...