Evaluatie 'Samen ontwikkelen, samen opleiden en samenwerken'

Gezamenlijk volgen van de scholingsmodule bevordert een andere werkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in de praktijk. De ervaringen die de onderzoekers opdeden tijdens dit project bieden veel mogelijkheden om ook voor een bredere groep professionals in de eerste lijn zulke gezamenlijke scholingen te ontwikkelen en aan te bieden. Zo kan de ouderenzorg een duurzame verandering doormaken.

Evaluatie

Het belangrijkste resultaat is dat de gezamenlijke scholing een meerwaarde heeft voor huisartsen en praktijkondersteuner om tot een andere werkwijze te komen in de praktijk. Een gezamenlijke scholing van verschillende disciplines met verschillende initiële opleidingen, in dit geval huisarts en praktijkondersteuner, is goed uitvoerbaar en levert geen problemen op ten aanzien van het behalen van de leerdoelen. Wel komt uit de evaluatie van het project naar voren dat vakinhoudelijke en generieke thema’s die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de zorg aan en de behandeling van individuele ouderen en groepen ouderen deel moeten uitmaken van de scholing.

Aan de hand van de ontwikkelde competentieprofielen huisarts en praktijkondersteuner ouderenzorg, de kernwaarden ouderenzorg en de interne evaluatie van het project, passen de ontwikkelaars de module aan en voegen deze toe aan een breder scholingsprogramma ouderenzorg dat ook vakinhoudelijke en generieke thema’s behandelt. Hierbij maken zij gebruik van bestaande scholingsactiviteiten die het Wenckebach Instituut (WI) reeds aanbiedt. Het WI biedt het programma aan in Noord-Nederland en onderneemt activiteiten voor de verspreiding van de module via de samenwerkingspartners van het WI die medische en verpleegkundige vervolgopleidingen aanbieden in Nederland.

Daarnaast gaat de module deel uitmaken van de activiteiten van het te ontwikkelen Kenniscentrum Ouderenzorg Noord (zie Regionaal implementatieplan NPO regio Noord ingediend bij ZonMW).

Het Kenniscentrum, bestaande uit alle relevante stakeholders op het gebied van kennis, beleid en implementatie, zorgt voor facilitering van de lokale netwerken in Noord-Nederland en beschikt over kennis en kunde om de netwerken te ondersteunen bij de implementatie van de verschillende producten die regionaal en landelijk zijn ontwikkeld om de zorg aan ouderen te verbeteren.

Scholing van sleutelfiguren binnen de lokale netwerken - waaronder huisarts en praktijkondersteuner - is onlosmakelijk verbonden met een succesvolle implementatie van de verschillende producten die regionaal en landelijk ontwikkeld zijn. De ervaringen die opgedaan zijn tijdens dit project bieden volop mogelijkheden om ook voor een bredere groep professionals in de eerste lijn interdisciplinaire scholingen te ontwikkelen en aan te bieden. Te denken hierbij valt aan ouderenzorgteams die vorm krijgen binnen het Kenniscentrum Ouderenzorg Noord. Op deze manier kan de ouderenzorg een duurzame verandering doormaken.

Lees verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...