Resultaten onderzoek Zorgnetwerken voor kwetsbare ouderen

Tijdens het project 'Zorgnetwerken voor kwetsbare ouderen' is door de VU onderzoek gedaan naar zorgnetwerken voor ouderen in een kwetsbare ouderen. De resultaten zijn vertaald naar praktische tips voor mantelzorgers en professionals. Dit zijn de voornaamste resultaten en conclusies van het onderzoek.

Resultaten en conclusies

 • De zorgnetwerken van kwetsbare thuiswonende ouderen variëren in omvang en samenstelling. De onderzoekers maken onderscheid in verschillende typen zorgnetwerken:
  • een klein zorgnetwerk met particulier betaalde huishoudelijke hulp;
  • een klein zorgnetwerk met partner en formele helpers;
  • een groter zorgnetwerk met veel informele helpers en formele helpers;
  • en een groot zorgnetwerk met veel formele helpers en enkele informele helpers.
 • De zorgbehoefte, partnerstatus, nabijheid van kinderen, het aanwezige sociale netwerk en de mate van ervaren regie over de zorg bepalen over welk type zorgnetwerk de oudere beschikt.
 • De omvang en samenstelling van zorgnetwerken van thuiswonende ouderen veranderen weinig in een jaar tijd. Zelfs niet als er sprake is van ziekenhuisopname. Transities als verweduwing die aanleiding geven tot aanpassingen van het zorgnetwerk, kwamen in deze onderzoekspopulatie en –periode niet voor.
 • Overleg over de zorg tussen mantelzorgers en zorgprofessionals bestaat vooral in relaties waarbij de mantelzorger inwonend is, veel verschillende zorgtaken verleent en de regie over de zorg voert (eventueel met de oudere samen), en de professionele hulpverleners meerdere taken doet, zoals verzorgende of verpleegkundige taken.
 • Samenwerking tussen de hulpverleners in het zorgnetwerk is niet van belang voor de ervaren kwaliteit van leven van de oudere. De aanwezigheid van veel mantelzorgers, en een goede samenwerking tussen de zorgverleners verhoogt wel de ervaren kwaliteit van de zorg van de oudere.
 • Aansturen op samenwerking met mantelzorgers vereist visie en organisatie van werkprocessen in de thuiszorgorganisatie.
 • Samenwerking met mantelzorgers is lastig voor thuiszorgorganisaties zolang tijd voor communicatie met mantelzorgers niet vergoed wordt. In de praktijk blijkt in alle organisaties vrij weinig contact tussen thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers.
 • Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties spelen slechts een geringe rol in de zorgnetwerken van kwetsbare ouderen.

Wetenschappelijke beschrijving

De onderzoeksprojecten binnen het NPO zijn ook langs de wetenschappelijke meetlat gehouden, volgens nationaal en internationaal gebruikelijke methoden. Naast meer informatie over het design, de omvang en looptijd van de studie, bevat de wetenschappelijke beschrijving ook een beoordeling van de opzet en uitvoering van de studie. De beschrijvingen zijn voorgelegd aan de projectleiders en in sommige gevallen op basis van aanvullende informatie aangepast. Het meest 'sterke' design binnen de studie is beoordeeld. Wanneer er meerdere designs zijn toegepast, is de beschrijving van wetenschappelijke evidentie daardoor niet volledig. Lees zowel de algemene beschrijving als de wetenschappelijke beschrijving voor een compleet oordeel over het project.
Lees de wetenschappelijke beschrijving van Zorgnetwerken voor kwetsbare ouderen (pdf)

Lees de volledige onderzoeksrapporten en publicaties

Afstudeerthesissen:

 • Diemen, S.M. van (2012). Vrijwilligers in zorgnetwerken van kwetsbare ouderen in Amsterdam. Samenwerking, taakverdeling en waardering tussen vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in Zorgnetwerken van kwetsbare ouderen. Master thesis in het kader van de Master Opleiding Beleid, Communicatie en Organisatie. Amsterdam: Vrije Universiteit.
 • Poppema, A.J. (2012). Vrijwilligers in Zorgnetwerken. Afstemming over taken en verantwoordelijkheden van vrijwilligers in zorgnetwerken van kwetsbare ouderen. Master thesis in het kader van de Master Opleiding Beleid, Communicatie en Organisatie. Amsterdam: Vrije Universiteit.
 • Verspoor, M. (2013). Relational coordination in mixed care networks of frail older adults. Thesis in het kader van de Master Opleiding Beleid, Communicatie en Organisaties. Amsterdam: Vrije Universiteit.
 • Wolvers, J. (2015). Samenwerking tussen informele en formele zorgverleners in zorgnetwerken van kwetsbare ouderen. Master thesis in het kader van de Master Beleid, Communicatie en Organisatie. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...