Aanpak website Praten Over Gezondheid

De website Praten over Gezondheid bevat interviews met 36 mensen met dementie en 49 mantelzorgers. Onderzoekers hielden diepte-interviews om de ervaringen met het doorgemaakte zorgproces in kaart te brengen. Zij zijn net zo lang door gegaan met het verzamelen van gegevens totdat zij ervan overtuigd waren dat alle relevante gegevens verzameld waren. Gemiddeld waren hiervoor 40 tot 50 interviews nodig. Op basis van de transcripties werden thema’s geselecteerd die de geïnterviewden het meest belangrijk vinden. Ook zijn er links opgenomen naar bronnen met betrouwbare medisch-inhoudelijke informatie, patiëntenverenigingen en ondersteuningsmogelijkheden.

Meerwaarde

De website is een bron van kennis en informatie over ervaringen van dementerenden en mantelzorgers.

Voor de oudere

  • Het biedt handvatten om te bepalen wanneer het tijd is om hulp te zoeken en wat daarbij de vragen kunnen zijn.
  • De ervaringsverhalen geven ondersteuning bij het nemen van beslissingen over de gezondheid(szorg) 
  • De ervaringsverhalen bevorderen een meer gelijkwaardige setting bij overleg tussen zorgprofessional en dementerende en/of familie (empowerment).
  • De website geeft bezoekers via links een goed overzicht van lokale en nationale patiëntenverenigingen en vrijwilligersorganisaties en hun ondersteuningsmogelijkheden.
  • Het project heeft nieuwe kennis opgeleverd over de problemen die (beginnend) dementerende ouderen en mantelzorgers tegenkomen in het dagelijks leven. 
  • Tevens kan de informatie gebruikt worden voor verbetering van het zorgtraject voor mensen met dementie waardoor een langduriger verblijf in de eigen omgeving mogelijk wordt.

Voor de professional

  • Het begrip voor de persoon met dementie en mantelzorg verbetert.
  • De attitude naar persoon met dementie en mantelzorg verbetert.
  • Een meer persoonsgerichte benadering door begrip.

Voor de samenleving

  • Het kan het begrip ten aanzien van dementie en de gevolgen ervan vergroten. Hierdoor zijn familie, vrienden en de maatschappij beter in staat om de persoon met dementie en mantelzorger te ondersteunen.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...