Evaluatie en resultaten van het Profyd Zorgprogramma

Het Profyd Zorgprogramma is binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg in opdracht van ZonMw geëvalueerd. De samenvatting van het eindverslag van ZonMw en andere rapporten staan hieronder beschreven.

Conclusie

In de eerste fase van het project ontwikkelden de onderzoekers een ketenzorgprogramma dat de algehele conditie van de patiënt voor en na de operatie verbetert. Daarna evalueerden de onderzoekers het effect van het zorgprogramma op de doelgroep en op de zorgkosten. Het was de bedoeling om bij gebleken succes fase 2 op te starten: invoering van het ketenzorgprogramma in de regio Eindhoven. Omdat er niet tijdig voldoende patiënten konden instromen in het onderzoek, is de tweede fase niet uitgevoerd.

Resultaten

Om verantwoorde uitspraken te kunnen doen over de effecten van het Profyd Zorgprogramma moesten er 80 patiënten deelnemen aan het onderzoek. Helaas is het niet gelukt om binnen de gestelde tijd voldoende mensen deel te laten nemen. Er is daarom besloten het onderzoek te stoppen. Hierdoor kunnen de onderzoekers nog geen helderheid geven of de Profyd behandeling beter is dan de reguliere behandeling.

Toch heeft het onderzoek belangrijke ervaringen opgeleverd over het proces en de implementatie van het zorgprogramma. Bovendien zijn er (groeps)gesprekken gevoerd met professionals, patiënten en andere betrokkenen bij het onderzoek. Dit heeft nuttige informatie opgeleverd over de inhoud van de behandelingen, de samenwerking tussen alle behandelaars en over de uitvoering van het onderzoek. In toekomstige onderzoeken kunnen de onderzoekers met deze informatie hun voordeel doen.

Doel

Het doel van het onderzoeksproject is het ontwikkelen en evalueren van een ketenzorgprogramma voor kwetsbare ouderen alvorens  een geplande grote operatie. De ontwikkeling van dit ketenzorgprogramma gebeurt samen met ouderenvertegenwoordigers en betrokken zorgprofessionals. Het bestaat uit een systematische screening op risicofactoren voor een problematisch beloop na een operatie. Als beïnvloedbare risicofactoren aanwezig zijn, maken de onderzoekers gerichte interventies op maat. Deze worden voor de operatie uitgevoerd in met name de 1e en 2e lijn. Een sterk pragmatisch georiënteerde trial de onderzoekt vervolgens de (kosten)effectiviteit van dit ketenzorgprogramma ten opzichte van gebruikelijke zorg.

Methode

De effectevaluatie is uitgevoerd als single blinded randomised controlled trial.

Setting

Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven.

Deelnemers

De onderzoekers screenden alle ouderen (70+) geïndiceerd voor een grote electieve buik- of thoraxoperatie. De onderzoekers vroegen ouderen met verhoogd risico op postoperatieve problemen mee te doen aan het onderzoek.

Interventie

De interventiegroep kreeg preoperatieve interventies gericht op de risicofactoren. Zo nodig zette men deze postoperatief voort. Controle-patiënten kregen de gebruikelijke zorg. Metingen zijn gedaan op baseline snel na informed consent (T0), vlak voor de operatie (T1), 1 maand na de operatie (T2) en 6 maanden na de operatie (T3). Het onderzoek is uitgevoerd van 01-04-2010 tot 01-10-2013 in de regio Eindhoven.

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

De primaire uitkomstmaten zijn opnameduur en postoperatieve complicaties (in combinatie met ontslagbestemming en eventuele heropnames).

Belangrijkste onderwerpen procesevaluatie

De secundaire uitkomstmaten zijn participatie, kwaliteit van leven, functioneren in dagelijkse activiteiten en voedingstoestand.

En verder

Bekijk het stappenplan om Profyd in te zetten.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...