Evaluatie en resultaten Functionele Training Ouderen

Het trainingsprogramma Functionele Training Ouderen (FTO) is geëvalueerd binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw. Onderstaande samenvatting is gebaseerd op het eindverslag en een wetenschappelijk onderzoeksrapport.

Conclusie

In beide groepen (Functionele Training Ouderen of fysiotherapie) blijven de mogelijkheden om betekenisvolle activiteiten in het dagelijks leven zelfstandig uit te voeren min of meer stabiel. Op basis van deze studie concluderen de onderzoekers dat Functionele Training Ouderen geen aantoonbare meerwaarde heeft ten opzichte van actief aangeboden fysiotherapie voor zowel kosten als effecten.

De aanvullende analyse lijkt erop te wijzen dat het proactief aanbieden van fysiotherapie (Functionele Training Ouderen of fysiotherapie) een positief effect heeft op het fysiek functioneren in vergelijking met niets aanbieden. Op basis van de studie concluderen de onderzoekers ook dat de deelnemende ouderen fysiotherapie aan huis positief waarderen. Fysiotherapeuten zijn zeer geïnteresseerd om verder te werken met Functionele Training Ouderen.

Resultaten

Na 12 maanden is er geen verschil in effect van de beide interventies gemeten op de zelfredzaamheid van de 155 deelnemende 75-plussers. Zowel het fysiek functioneren (Physical Performance Test) als de participatie (Utrecht Scale for Evaluation of Rehabilitation-Participation) blijven min of meer gelijk.

De gemiddelde zorgkosten zijn bij beide interventies vergelijkbaar. In vergelijking met ‘niets doen’ lijkt het actief aanbieden van fysiotherapie (in de vorm van Functionele Training Ouderen of fysiotherapie) meerwaarde te hebben op het gebied van fysiek functioneren (KATZ en G Groningen Activity Restriction Scale) na 12 maanden.

Op basis van de gerandomiseerde studie concluderen we ook dat de deelnemende ouderen fysiotherapie aan huis positief waarderen en dat fysiotherapeuten zeer geïnteresseerd zijn om verder te werken met Functionele Training Ouderen.

Doel

Wat is de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van een functioneel trainingsprogramma aan huis in vergelijking met reguliere fysiotherapie op de zelfredzaamheid (gemeten met een performance test) van kwetsbare 75-plus ouderen met problemen in het fysiek functioneren?

Methode

Gerandomiseerd gecontroleerde trial in 40 huisartspraktijken, waarbij kwetsbare ouderen opgespoord worden met behulp van de signaleringsvragenlijst uit het transitie experiment ‘Vinger aan de pols’ van het LUMC. Onder kwetsbare ouderen verstaan wij ouderen die naast hun problemen in fysiek functioneren ook somatische, psychische en/of sociale problemen hebben. Ouderen die voldoen aan de in- en uitsluitcriteria worden door de huisarts verwezen naar een onderzoeksmedewerker die de ouderen na een voormeting randomiseert naar het functioneel trainingsprogramma (n= 64) of naar reguliere fysiotherapie (n=64). Vervolgmetingen zijn na 3, 6 en 12 maanden.

Setting

Huisartsenpraktijken.

Deelnemers

In totaal zijn 6.595 personen van 75 jaar en ouder geïdentificeerd, waarvan na screening en selectie 155 (2,3%) zelfstandig wonende personen van 75 jaar en ouder deel hebben genomen aan de studie. Deelnemers hadden complexe problemen, mogelijkheden om het fysiek functioneren te verbeteren en waren bereid om deel te nemen aan dit onderzoek.

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

De primaire uitkomstmaat is zelfredzaamheid in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, gemeten met de Katz en GARS.

Belangrijkste onderwerpen procesevaluatie

De standaard vragenlijst in de minimale dataset opgesteld voor het Nationaal Programma Ouderenzorg is meegenomen. Registratie van het aantal zittingen fysio- of oefentherapie, registratie van het gebruik van medische zorg, thuiszorg en mantelzorg.

Lees de volledige onderzoeken en publicaties

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten