Evaluatie en resultaten LPD-plus MO

De transitie naar een Laagdrempelige Psychogeriatrische Dagbehandeling in de wijk met Mantelzorg Ondersteuning (LPD-plus MO) is geëvalueerd binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg. Het project stond binnen het NPO bekend als ‘Transitie van reguliere dagbehandeling in het verpleeghuis naar laagdrempelige psychogeriatrische dagbehandeling plus mantelzorgondersteuning in de wijk'. Onderstaande samenvatting is gebaseerd op het eindverslag van ZonMw.

Conclusie

De eerste verkennende resultaten bij een bescheiden groepsgrootte tonen meerdere positieve resultaten van de LPD-plus MO’s voor mensen met dementie. Dit zijn onder andere minder gedrags- en stemmingssymptomen, de samenwerking tussen organisaties en de kosten-effectiviteit.

De resultaten bij mantelzorgers beperken zich vooral tot de groep die zich minder competent voelt om de zorg op zich te nemen. Zij voelen zich minder emotioneel belast. Op grond van de resultaten is een implementatiedraaiboek gemaakt voor het opzetten van een LPD-plus MO en zijn diverse publicaties voorbereid en gepubliceerd.

Doel

  • Procesevaluatie van de begeleide transitie van 6 reguliere dagbehandelingen in de regio Noord-Holland naar een Laagdrempelige Psychogeriatrische Dagbehandeling in de wijk met Mantelzorg Ondersteuning (LPD-plus MO).
  • Het meten van de eventuele meerwaarde van LPD-plus MO voor mensen met dementie, mantelzorgers, personeelsleden (microniveau), de samenwerking tussen organisaties (mesoniveau), en de maatschappij (macroniveau: kosten-effectiviteit).

Methode

6 reguliere dagbehandelingen in de regio Noord-Holland kregen begeleiding in dit implementatieonderzoek bij de transitie naar een LPD-plus MO. De onderzoekers evalueerden zowel dit proces als de eventuele meerwaarde voor mensen met dementie, mantelzorgers, personeelsleden (microniveau), de samenwerking tussen organisaties (mesoniveau), en de maatschappij (macroniveau; kosten-effectiviteit). Voor de procesanalyse interviewden zij de bij de transitie betrokken sleutelfiguren. De onderzoekers woonden vergaderingen over de transitie bij en verzamelden documenten.

Voor het onderzoek naar de meerwaarde op microniveau betrokken de onderzoekers ook langer bestaande LPD-plus MO’s en reguliere dagbehandelingen in een andere regio. Een half jaar lang volgden en vergeleken zij deelnemers in de LPD-plus MO’s en de reguliere dagbehandelingen (pretest-posttest controlegroep design). De onderzoekers interviewden hen voorafgaand aan deelname aan de dagbehandeling en 3 en 6 maanden later.

Setting

Centra voor psychogeriatrische dagbehandeling voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Deelnemers

In totaal namen 138 paren van mensen met dementie en mantelzorgers aan het onderzoek deel: 68 van reguliere psychogeriatrische dagbehandelingen en 70 van LPD-plus MOs.

Belangrijkste uitkomstmaten (kosten)effectiviteit

  • Zorggerelateerde behoeften en gedrags- en stemmingsproblemen bij mensen met dementie.
  • Behoefte aan ondersteuning voor psychische problemen en emotionele problemen gerelateerd aan gedrags- en stemmingsproblemen bij mantelzorgers.
  • Gezondheidszorgkosten en informele zorgkosten.

Belangrijkste onderwerpen procesevaluatie

De procesanalyse heeft inzicht gegeven in factoren die de implementatie beïnvloeden. Voorbeelden zijn:

  • (positief) gemotiveerde trekkers en personeel, betrokken managers, geschikte locatie en;
  • (negatief) problemen met het bereiken van de doelgroep of weinig ervaring met samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen.


Lees de volledige onderzoeken en publicaties

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...