Evaluatie en resultaten monitoring van fysieke kwetsbaarheid bij ouderen

In het project Zelf-monitoring van fysieke kwetsbaarheid zijn thuiswonende ouderen van 70 jaar of ouder zijn benaderd via 4 huisartsenpraktijken. De deelnemers hebben het monitoring- en feedbacksysteem gedurende een half jaar gebruikt.

Conclusie

Ouderen kunnen verschillende 'alledaagse' technologieën gebruiken om valide en betrouwbare gewicht-, balans-, knijpkracht- en activiteitenmetingen te doen. Door deze technologieën in een monitoring- en feedbacksysteem te integreren, verschaffen deze inzicht in (veranderingen in) indicatoren van fysiek functioneren die met kwetsbaarheid te maken hebben.

Het systeem is bruikbaar en de eerste ouderen die ervaring opgedaan hebben met het systeem, staan hier over het algemeen positief tegenover. Het is echter nodig om het technisch functioneren van het ontwikkelde monitoring- en feedbacksysteem te optimaliseren voor toepassing in de praktijk.

Resultaten

De systematische literatuurstudie en follow-up studie van 1 jaar toonden aan dat individuele indicatoren van fysieke kwetsbaarheid beperkingen in het dagelijks leven voorspellen. Deelstudies die tijdens het project uitgevoerd zijn, hebben aangetoond dat de metingen van de weegschaal en knijpbal valide en betrouwbaar zijn. Het algoritme dat de smartphone gebruikt om de mate van fysieke activiteit te meten, moet geoptimaliseerd worden. Daarnaast zijn het technische functioneren, de praktische bruikbaarheid en de acceptatie van het monitoring- en feedbacksysteem geëvalueerd door:

 • 11 ouderen tijdens een usability test van de interface/applicatie;
 • 5 ouderen tijdens een pilotstudie van 6 weken;
 • 13 ouderen tijdens een haalbaarheidsstudie van 6 maanden.

Uit deze studies bleek dat deelnemers in staat waren om het monitoringsysteem te gebruiken en dat zij de feedback op prijs stelden. Het monitoring- en feedbacksysteem voldeed aan de meeste wensen en voorkeuren van ouderen. Ondanks enkele technische mankementen waaraan de gebruikers zich irriteerden, bleek het systeem gemakkelijk in gebruik waardoor compliance hoog was. Sommige deelnemers gaven aan dat ze het interessant vonden om hun eigen fysieke functioneren in de gaten te houden terwijl anderen aangaven dat het een geruststellend gevoel gaf. Vooral het bijhouden van activiteit ervoeren de deelnemers als motiverend/stimulerend. Deelnemers gaven aan het een prettig idee te vinden als hun huisarts op afstand inzage zou kunnen hebben in hun gegevens.

Doel

 1. Ontwikkelen van een technisch haalbaar en praktisch bruikbaar monitoringsysteem, om het beloop van fysieke kwetsbaarheidsindicatoren bij thuiswonende ouderen te volgen;
 2. Ontwikkelen van een feedback- en adviesprogramma dat de meetgegevens vertaalt in voor de cliënt en zijn mantelzorgers begrijpelijke informatie en adviezen over lichamelijke activiteit;
 3. Het evalueren van de technische prestaties, praktische bruikbaarheid en acceptatie door gebruikers (ouderen, mantelzorgers en professionals) van zowel het meetsysteem als het feedback- en adviesprogramma;
 4. Het onderzoeken van de door gebruikers en professionals ervaren toegevoegde waarde van het meetsysteem. Onderzoek van het feedback- en adviesprogramma als onderdeel van de zorgketen voor deze doelgroep, en van de factoren die van belang zijn bij implementatie van het systeem.

Methode

De voorspellende waarde van fysieke indicatoren van kwetsbaarheid op beperkingen in het dagelijks leven is onderzocht middels een systematische literatuur studie en een follow-up studie van 1 jaar.

De validiteit en betrouwbaarheid van de verschillende onderdelen van het monitoringsysteem zijn geëvalueerd in cross-sectionele en longitudinale studies.
Het technisch functioneren en de bruikbaarheid van het monitoring- en feedbacksysteem zijn getest in een pilot studie met 6 weken follow-up. De haalbaarheid en acceptaties van het monitoring- en feedbacksysteem zijn geëvalueerd gedurende 6 maanden.

Setting en deelnemers

 • Aan de follow-up studie van 1 jaar die de voorspellende waarde van fysieke kwetsbaarheidsindicatoren onderzocht namen thuiswonende ouderen deel van 70 jaar of ouder. De onderzoekers benaderden deze ouderen via 4 huisartsenpraktijken.
 • Aan de validatiestudies van de weegschaal, knijpbal en mobiele telefoon namen ouderen deel met verschillende niveaus van fysiek functioneren. Het benaderen van deze ouderen gebeurde via fysiotherapeuten van een verpleeghuis, een geriater, beweeggroepen voor ouderen (gym, dans, zwemmen) en op een beurs voor gezonde leefstijl voor senioren.
 • Het technisch functioneren, de praktische bruikbaarheid, en de acceptatie van het monitoring- en feedbacksysteem zijn geëvalueerd door 11 thuiswonende ouderen van 65 jaar of ouder tijdens een usability test van de interface/applicatie, door 5 thuiswonende ouderen van 70 jaar of ouder tijdens een pilotstudie van 6 weken en door 13 thuiswonende ouderen van 80 jaar of ouder tijdens een haalbaalbaarheidsstudie van 6 maanden.

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

 • Voorspellende waarde fysieke kwetsbaarheidsindicatoren
 • Validiteit en betrouwbaarheid van zelf-monitoring technologieën
 • Technisch functioneren, bruikbaarheid acceptatie van monitoring- en feedbacksysteem

Belangrijkste onderwerpen procesevaluatie

Ervaren meerwaarde monitoring- en feedbacksysteem.

Lees verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten