Samenvatting onderzoek 'Kwetsbaarheid bij ouderen met verstandelijke beperkingen'

Onderzoekers hebben 51 gezondheidskenmerken verwerkt in een Kwetsbaarheidsindex (KI). Zij gebruikten hiervoor gegevens uit de studie Gezond Ouder met een verstandelijke beperking (GOUD). Het blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking eerder te maken krijgen met achteruitgang van hun gezondheid en zelfstandigheid dan mensen in de algemene bevolking. Deze samenvatting is gebaseerd op het ZonMw eindverslag.

Conclusie

Als kwetsbaarheid gezien wordt als een maat voor veroudering, moet geconcludeerd worden dat mensen met een VB op jongere leeftijd ouderdomsverschijnselen krijgen dan mensen in de algemene bevolking. De levensduur van mensen met een VB benadert steeds meer de levensduur van de algemene bevolking, wat aangeeft dat mensen met een VB over een langere periode geconfronteerd worden met verminderde functie en gezondheid dan mensen in de algemene bevolking. Deze gegevens onderstrepen daarmee het belang van tijdige diagnostiek rond kwetsbaarheid en het inzetten van adequate interventies.

Doel

Een belangrijk doel is het op de hoogte brengen van zorgverleners van het begrip kwetsbaarheid en laten zien hoe het bij kan dragen tot kennis over veroudering van verstandelijk gehandicapten.

Methode

De onderzoekers hebben een Kwetsbaarheidsindex (KI) samengesteld met behulp van gegevens verzameld in de studie Gezond Ouder met een verstandelijke beperking (GOUD).

Resultaten

In de GOUD-studie zijn er bij 1050 mensen van 50 jaar en ouder met een verstandelijke beperking (VB) gegevens over meer dan 425 gezondheidskenmerken verzameld op gebied van lichamelijke activiteit en fitheid, voeding en voedingstoestand en depressie en angst. Gezondheidskenmerken die samenhangen met de leeftijd, waarvan niet meer dan 30% van de gegevens ontbrak, waarbij er voldoende variatie was (ook bij hogere leeftijd) en die niet sterk aan andere gezondheidskenmerken gerelateerd zijn, hebben de onderzoekers in een kwetsbaarheidsindex  (KI) opgenomen. Na toepassen van deze regels bleven 51 kenmerken over voor inclusie in de KI.

De verdeling van de KI in de GOUD-populatie is vergelijkbaar met verdelingen die in de algemene populatie van 70 jaar en ouder gevonden zijn. Uit de resultaten blijkt verder dat gemiddeld 15 van de 51 gezondheidsproblemen aanwezig zijn, wat overeenkomt met een KI van 0,29. In de algemene bevolking van 50 jaar en ouder is de gemiddelde KI van 0,12 duidelijk lager. Er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen, maar mensen met een ernstige VB hebben een duidelijk hogere KI (0,37) dan mensen met een lichte VB (0,13). Ook hebben mensen met het syndroom van Down een iets hogere KI dan de overige mensen met een VB.
De gemiddelde KI loopt nog verder op met de leeftijd. Het aantal deelnemers met lage KI-scores wordt duidelijk minder met oplopende leeftijd, maar hoge KI-scores komen ook al veel voor bij deelnemers tussen de 50 en 70 jaar. De groep met de laagste KI-score heeft veel minder problemen met mobiliteit, beweegt meer, is zelfstandiger, heeft meer energie, heeft minder last van depressieve stemmingen en is minder vaak ziek.

Lees de volledige onderzoeken en publicaties

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten