Samenvatting onderzoek Integrated Senior Services

Integrated Senior Services stemt zorg en diensten voor ouderen op elkaar af. Het doel is zelfmanagement van ouderen te versterken. Lees de samenvatting van het onderzoek. Deze samenvatting is gebaseerd op het ZonMw eindverslag.

Conclusie

Over het geheel genomen kunnen we concluderen dat er geen blauwdruk op te stellen is voor geïntegreerde ouderenzorg waarbij het Expanded Chronic Care Model (ECCM) als richtinggevend kader gehanteerd kan worden. Integrated Senior Services betreft een complexe transitie met aanpassingen in organisatiestructuren, transformatie van werkprocessen, betere afstemming tussen wonen, zorg en welzijn en verandering van houding en gedrag van professionals en burgers ten aanzien van zelfredzaamheid en eigen kracht. Van dergelijke structurele en culturele veranderingen is het logisch dat de effecten zich pas op langere termijn zullen voordoen dan binnen de beperkte duur van dit project.

Resultaten

Voor de effectevaluatie: er zijn geen aantoonbare effecten opgetreden in zorgkosten na 18 maanden follow-up onder 75-plussers in stadsbuurten en plattelandsgemeenten. De kosten van zorggebruik tussen interventiegebied en vergelijkingsgebied verschillen niet significant.

Doel

 • Kan zelfmanagement worden versterkt bij mensen die vanuit ziekenhuis terugkeren naar thuissituatie?
 • Kan teletechnologie eraan bijdragen dat mensen beter geïnformeerd zijn over voorzieningen in de buurt waarvan ze gebruik kunnen maken?
 • Is er verschil in zorggebruik voor en na de invoering van 'Voor elkaar in Parkstad'?
 • Wat vinden de ouderen zelf van zelfmanagement, teletechnologie en 'Voor elkaar in Parkstad'?

Methode

Een effectevaluatie is uitgevoerd waarbij de onderzoekers gebruik maakten van een multiple case study opzet en geen gecontroleerd onderzoek, omdat ze eventuele initiatieven op het vlak van ouderenzorg in Heerlerbaan-Centrum en Simpelveld niet kunnen verbieden of tegenhouden.

Setting

 • Deeltransitie 1: azM Herstelzorg, een geriatrische revalidatie instelling.
 • Deeltransitie 2: Online platform.
 • Deeltransitie 3: Parkstad in het algemeen en op vier specifieke buurten: Heerlerheide, Onderbanken, Heerlerbaan Centrum en Simpelveld.

Deelnemers

 • Deeltransitie 1: azM Herstelzorg, en ouderen en mantelzorgers.
 • Deeltransitie 2: Mensen die 65 jaar of ouder zijn en fysieke en psychische problemen hebben waarbij echter zelfstandig functioneren nog wel mogelijk moet zijn.

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

Voor deeltransitie 3, Voor elkaar in Parkstad:

 • zelfredzaamheid
 • kwaliteit van leven
 • eenzaamheid 
 • zorgkosten

Belangrijkste onderwerpen procesevaluatie

De thema's die specifiek worden uitgelicht zijn burgerparticipatie, samenwerking, de rol van de professional en levensloopbestendigheid.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...