Aan de slag met kleinschalig wonen

'Het concept kleinschalig wonen als integraal leeronderdeel' verzamelt expertise uit het werkveld rond werken en wonen binnen kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. Deze expertise is verwerkt in onderwijsmaterialen voor het initiële beroepsonderwijs.

Aanpak

Het project heeft de volgende materialen ontwikkeld:

 • Competentieprofiel medewerker kleinschalig wonen. Download pdf.
 • Basismodule kleinschalig wonen binnen initieel beroepsonderwijs niveau 3 VIG/MZ ROC MN en MBO Amersfoort (reader). Download pdf.
 • Een website Te gek zo’n stageplek, gericht op werving van jongeren voor de ouderenzorg – kleinschalig wonen voor mensen met dementie.
 • Aanbod van studiedagen voor leerlingen en werkbegeleiders.
 • Een docentenstage programma.
 • Rapport gebaseerd op processtudie naar de succesvolle medewerker: wat heeft de medewerker nodig om succesvol te zijn binnen het concept van kleinschalig wonen? Download pdf.
 • Een werkvormenboek waarin het competentieprofiel van die succesvolle medewerker kleinschalig wonen vertaald is naar 11 essentiële gedragingen en aansprekende werkvormen. Download pdf.

Randvoorwaarden

 • Producten zijn overdraagbaar en openbaar beschikbaar.

Werkzame elementen

 • Docenten en experts uit het werkveld trekken inhoudelijk samen op en delen kennis.
 • Door in het initiële beroepsonderwijs al aandacht te schenken aan het werken binnen kleinschalige woonvoorzieningen, beïnvloeden leerlingen en stagiaires de generatie zittende medewerkers die de omslag aan het maken is.
 • In het werkveld is al veel expertise ontwikkeld rond werken en wonen binnen kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. Deze expertise is verwerkt in onderwijsmaterialen voor het initiële beroepsonderwijs.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

Structurele samenwerking zorg – beroepsonderwijs vereist:

 • logistiek goed ingerichte overleggen;
 • onafhankelijke en deskundige projectleider of procesbegeleider;
 • omgaan met de verschillende culturen binnen zorg en onderwijs;
 • bestuurders betrekken bij proces en resultaat;
 • vroegtijdig anticiperen op post-projectfase met structurele financiering;
 • inrichting van de werkplekstage en de stagebegeleiding moeten gemoderniseerd worden, gericht op de 'mindset' van jongeren van nu.

Instrumenten

Publicaties

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten