Scholingsmodules en bijscholingen 'Met open mond'

Scholing voor zowel studenten als verzorgenden over mondgezondheid bij kwetsbare ouderen is een belangrijke aanvulling op de huidige kennis en kunde. Het project 'Met open mond' ontwikkelde cursussen en bijscholingen over mondgezondheid bij deze doelgroep.

Aanpak

Ontwikkelen van modules en ondersteunend materiaal voor de dagelijkse mondverzorging bij kwetsbare ouderen. Dit voor zowel de studenten als de professionals van de MBO-opleidingen, de stageplaatsen in de verpleeghuizen en voor de bij- en nascholing van verzorgenden van verpleeghuizen. Dit zijn de stappen die de projectgroep heeft doorlopen:

 1. Scholing van 3 docenten, één van de opleiding verpleegkunde, een van de opleiding verzorgende en een van de opleiding maatschappelijke zorg. Deze scholing was noodzakelijk om deze module te ontwikkelen en in praktijk te brengen.
 2. Ontwikkeling module mondverzorging voor het onderwijs van het ROC, voor de opleiding verzorgende, de opleiding tot MBO-verpleegkundige en de opleiding maatschappelijke zorg.
 3. Ontwikkeling module mondverzorging voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, een handleiding voor docenten van het ROC.
 4. Ontwikkeling praktijkmodule voor beroepspraktijkvorming ('practice learning') op de stageplaatsen van ZZG zorggroep, inclusief:
  • Stageplan en opdrachten
  • Klinische lessen voor bij- en nascholing van verzorgenden in verpleeghuizen, andere
   instellingen en thuiszorg.
 5. Proefimplementatie, met als doel te komen tot een landelijk overdraagbaar product .
 6. Afgenomen
  • In het MBO opleiding
  • Bij ZZG zorggroep, in de vorm van een klinische les

Randvoorwaarden

Aanstellen van zogenaamde 'aandachtsvelders' mondzorg die er voor zorgen dat mondzorg op de ‘agenda’ van de professionals blijft staan. Deze aandachtsvelders worden geselecteerd op basis van een aantal algemene competenties en krijgen na aanstelling een interne scholing.

De algemene competenties zijn: Minimaal niveau 3 IG en de medewerker:

 • heeft affiniteit met het aandachtsgebied en (kwetsbare) ouderen;
 • weet respectvol om te gaan met cliënten en houdt rekening met hun wensen en mogelijkheden, vermogen tot zelfredzaamheid;
 • is leergierig en stelt zich positief en actief op;
 • is gemotiveerd om binnen de eigen setting mondverzorging gestalte te geven;
 • is in staat om op open en heldere wijze te communiceren;
 • is in staat collega’s te motiveren, stimuleren en instrueren de mondverzorging te verbeteren en/of te onderhouden;
 • is in staat contacten te leggen en waar nodig te onderhandelen met arts, tandarts, mondhygiëniste en leidinggevende om de belangen van cliënten over mondzorg te behartigen; 
 • werkt minimaal 24 uur en voornamelijk dag- en avonddiensten om de rol als aandachtsvelder naar behoren te kunnen vervullen;
 • De leidinggevende is overtuigd dat de kandidaat over bovengenoemde kwaliteiten en capaciteiten beschikt om de rol van toekomstige aandachtsvelder te kunnen vervullen.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

 • Weerstand: Moeilijke doelgroepen zoals dementerenden, daarbij is niet alleen kennis van belang maar ook de kunst van het verleiden!
 • Samenwerking en communicatie met tandarts en Mondhygiëniste zijn van wezenlijk belang. Binnen beschermd wonen moet de tandartszorg geregeld worden
 • Ook collega’s moeten soms van ingesleten gewoontes afgebracht worden
 • Familieleden informeren en motiveren tot aanschaf hulpmiddelen en tandartsbezoek.
 • Als je de kennis hebt dan begint het pas!

En verder

De modules en bijscholingen voor studenten, ROC-docenten en verzorgenden zijn beschikbaar op de website van ZorgvoorBeter.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten