Ervaring van oudere 'Van chaos naar regie'

Mevrouw Zwagermans is 82 jaar en woont in een serviceflat. Zij heeft diverse aandoeningen en bezoekt daarvoor regelmatig de cardioloog, internist, oogarts en reumatoloog. De screening van SamenOud wijst uit dat ze past in het profiel ‘Complexe zorgbehoeften’. Tijdens het eerste huisbezoek constateert de casemanager (wijkverpleegkundige)een aantal (nieuwe) problemen: pijn in de gewrichten, problemen met het gehoor, hart- en bloeddrukfuncties zijn niet optimaal en mevrouw heeft last van duizeligheid en vermoeidheid. Ze wil er graag wat vaker uit en heeft behoefte aan een vrijwilliger om haar dochter, die mantelzorger is, te ontlasten.

Vage klachten

Na het eerste huisbezoek bespreekt het Ouderenzorg Team het zorgleefplan van mevrouw. De huisarts geeft aan dat ze één tot twee keer per week contact met hem zoekt met vage klachten die hij niet goed kan duiden. Het Ouderenzorg Team besluit om de specialist ouderengeneeskunde (SOG) op huisbezoek te laten gaan. De casemanager overlegt met de sociaal werker/ouderenadviseur over de inzet van een vrijwilliger.

Specialist ouderengeneeskunde op huisbezoek

In het volgende teamoverleg vertelt de SOG haar bevindingen. Het hartfalen is toegenomen, mevrouw heeft pijnklachten door artrose en de aanhechting van het rechtertrommelvlies is rood. De duizeligheid en vermoeidheid kunnen bijwerkingen zijn van de (cardiale) medicatie. De SOG geeft een aantal adviezen over de medicatie.

Medische chaos

Ondertussen bezoekt mevrouw 8 verschillende medisch specialisten die tegenstrijdige adviezen geven. De regie ontbreekt. De SOG gaat opnieuw met mevrouw in gesprek om pragmatische oplossingen te zoeken voor haar klachten. In overleg met haar wordt het contact met de orthopeed, de revalidatiearts, de neuroloog en de reumatoloog afgesloten. Voor de pijnklachten krijgt ze hydrotherapie in het naburige verpleeghuis.

Minder consulten

De casemanager onderhoudt regelmatig contact met mevrouw en om haar klachten te bespreken. Samen zoeken ze naar de beste oplossing. Hierdoor is er meer regie. Twee maanden later wordt mevrouw opnieuw besproken in het Ouderenzorg Team. De huisarts spreekt zijn verbazing uit dat zij hem in die tijd niet meer heeft geconsulteerd.

Rust en meer welbevinden

Ongeveer een jaar na het eerste huisbezoek van de casemanager is mevrouw tevreden over de begeleiding. Ze is minder moe en heeft minder pijnklachten, waardoor ze meer activiteiten kan ondernemen. Ze hoeft niet meer zo vaak naar het ziekenhuis. Een vrijwilliger gaat met haar winkelen en ze bezoekt regelmatig de weeksluiting van het aangrenzende woon-zorgcentrum. De casemanager blijft contact met haar houden.

Meer ervaringen

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...