Tips voor betere ondersteuning mantelzorgers

De combinatie van interviews en vragenlijstonderzoek geeft een helder beeld van wat mantelzorgers beweegt en verontrust. Met deze informatie ontwikkelen de onderzoekers een aanbod van voorlichtingsmateriaal en hulpmiddelen voor professionele hulpverleners om mantelzorgers beter te kunnen ondersteunen.

Werkzame elementen

Concrete tips over hoe Verbetering ondersteuning mantelzorg kan werken in de praktijk lees je op deze pagina. Hieronder enkele voorbeelden:

Voor ouderen

  • Laat uw mantelzorger weten dat u het fijn vindt dat hij of zij er is

Voor mantelzorgers

  • Zorg dat ouderen er bij blijven horen
  • Praat met anderen over wat u voor een oudere doet

Voor ouderen én mantelzorgers:

  • Praat met elkaar over de toekomst

Waar moet je als professional rekening mee houden?

Mantelzorg kenmerkt zich door de relatie die al vóór de zorgbehoefte bestond tussen de zorgbehoevende oudere en mantelzorger. Deze band maakt het geven van mantelzorg waardevol maar maakt de ervaren dilemma’s ook moelijker om mee om te gaan. Zo beschrijven mantelzorgers morele problemen bij de belasting die de zorg rondom de veiligheid van de oudere met zich meebrengt. Vooral wanneer anderen minder doen dan zijzelf, zonder dat dit expliciet zo is afgesproken. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • de oudere alleen moeten achterlaten;
  • zorgen om dwaalgedrag;
  • het vergeten van het slikken van medicatie.

Ook op het gebied van de sociaal-emotionele relaties ondervinden mantelzorgers morele problemen. Die betreffen zowel de relatie tussen de mantelzorger en de oudere, als de opstelling van de oudere in relaties met anderen. Zo vinden veel mantelzorgers rolverandering tussen hemzelf en de oudere lastig. Overigens melden veel ouderen dat als gevolg van de mantelzorg de verhoudingen juist verbeterd zijn.

De mantelzorger kan in een sociaal isolement komen, doordat de oudere de deur niet meer uit kan of niet meer alleen gelaten kan worden. Voor mantelzorgers is het vaak moeilijk of en hoe ze de oudere op zijn gedrag kunnen aanspreken, wanneer de oudere niet meer in staat is zich buitenshuis netjes te gedragen of onredelijk uitvalt tegen de thuiszorgmedewerker.

De belangrijkste waarde van de geïnterviewde ouderen is het deel blijven uitmaken van een liefdevolle en betekenisvolle gemeenschap met naasten (met name familie). Veel mantelzorgers herkennen en benoemen die waarde. Het is in deze context dat mantelzorg zijn betekenis krijgt en behoudt, ook bij een toename van de zorgbehoefte en een verdere vermindering van cognitief functioneren van de oudere.

En verder

Deze materialen zijn te verkrijgen bij Dorothea Touwen: d.p.touwen@lumc.nl

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...