Presentie in de praktijk lesmateriaal

Presentie in de praktijk is een leermodule voor MBO-leerlingen. Het biedt een andere benadering van zorg dan het reguliere onderwijs: de module daagt de leerlingen uit zich in te leven in de cliënt.

Aanpak

De module is een introductie van de Presentie-theorie. In allerlei verschillende werkvormen maken leerlingen kennis met deze cliëntgerichte benadering. Zo maakt ook een praktijkopdracht deel uit van de lessencyclus. De module bestaat uit 16 uur les met de volgende onderwerpen:

  • Kennismaking met de Presentiebenadering.
  • Kijken - bewustwording van de eigen subjectieve manier van kijken.
  • Luisteren - bewustwording van de eigen subjectieve manier van luisteren.
  • Spreken - bewustwording van het belang om in het spreken aan te sluiten bij de ander.
  • Ervaren - onderdompeling in de leefwereld van de cliënt.

Naast het lesmateriaal (pdf) is er ook een docentenhandleiding (pdf) en een PowerPointpresentatie (pdf).

Werkzame elementen

De Presentiebenadering biedt handvatten om te na te denken over het eigen handelen:

  • Waarom doe ik wat ik doe?
  • Is dit wel het beste voor de cliënt?
  • Waar is het ook al weer om te doen?
  • Wat is hier goede zorg?
  • Hoe verantwoord ik mijn optreden?

Het gaat om een andere houding. Elementen daarin zijn rust en aandacht; je inleven in de ander en van de regels af durven wijken als dat beter is voor de cliënt.

Randvoorwaarden

Presentie laat zich niet leren in een lessencyclus, dit vraagt onderhoud en reflectie. Bijvoorbeeld leerlingen de mogelijkheid bieden om de lesstof te herhalen en hier ruimte voor maken in de stage.
Ook Presentie op de werkvloer zou mogelijk moeten zijn. Hiervoor is nog geen werkvorm ontwikkeld.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

Presentie in de praktijk doet een ander beroep op de professional dan zorg verlenen volgens richtlijnen en procedures. Present zijn voegt iets toe. Het geeft andere taal en invulling aan zorg. Het aanleren van presente zorg vraagt onderhoud en reflectie. Dat kost oefening in de praktijk en tijd.

Kosten

Kosten hebben te maken met het inhoudelijk scholen van docenten. Het is aan te bevelen om de cursus Presentie te volgen en leesmateriaal aan te schaffen.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...