Aanpak Kwetsbaarheid bij ouderen met een verstandelijke beperking

Onderzoekers van het project 'Kwetsbaarheid bij ouderen met een verstandelijke beperking' gingen uit van zo’n 50 gezondheidskenmerken die te maken hebben met ouder worden. Ze keken hoeveel van deze kenmerken bij de 50-plussers aanwezig zijn. Deze manier van onderzoeken is een goede voorspeller voor slechte gezondheidsuitkomsten en sterfte bij ouderen in het algemeen. Bij ouderen met een verstandelijke beperking is dit echter nooit eerder gemeten.

Met inzicht in de kwetsbaarheid kunnen hulpverleners bij dreigende kwetsbaarheid tijdig ingrijpen om een slechte gezondheidstoestand te voorkomen. Maar, nog belangrijker en waarschijnlijk effectiever, geeft deze kennis ook aanknopingspunten voor actieve preventie op jongere leeftijd.

Werkzame elementen

Het project was aanleiding voor de onderzoekers om een praktisch screeninginstrument samen te stellen. Op grond van analyse van resultaten kan al gezegd worden, dat dit een checklist wordt met 17 punten. Deze punten kunnen worden onderzocht met enkele directe vragen, beperkte informatie van de eigen arts, een zeer beperkt lichamelijk onderzoek en zeer beperkt bloedonderzoek met een vingerprik. Welke daarvan worden opgenomen, hangt af van het doel van de gebruiker:

  1. een snel en kort screeningsinstrument om te bepalen waar kwetsbare mensen of groepen zitten, als basis voor preventieve maatregelen (het management).
  2. monitoren van mensen die mogelijk achteruit gaan (huisarts, woonbegeleiders).
  3. multidisciplinair onderzoek bij verdenking van kwetsbaarheid, als basis voor ingrijpen (behandelaars). 
  4. effecten van maatregelen monitoren (behandelaars, management). 
  5. als maat voor de noodzaak van langdurige zorg (overheid).

Waar moet je als professional rekening mee houden?

Herhalen van de follow-upmetingen kan inzicht geven over het proces van veroudering van een persoon. Maar nog belangrijker is het dat artsen, gedragskundigen en paramedici op de hoogte zijn van de factoren die in deze groep vanaf jonge leeftijd tot kwetsbaarheid leiden, die vroeg opsporen en er wat aan doen. Ook ouders, leerkrachten, woonbegeleiders en het management van zorgorganisaties hebben een belangrijke rol, vooral op het gebied van een gezonde leefstijl en van voor deze mensen traumatische gebeurtenissen.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten