Walcheren Integrale Zorgmodel - Kosteneffectief?

Binnen het NPO-project Ketenzorg Ouderen Walcheren is het Walcheren Integrale Zorgmodel (WIZ) ontwikkeld, geïmplementeerd en onderzocht. De betrokken onderzoekers hebben twee artikelen gepubliceerd over het WIZ.

Het Walcheren Integrale Zorgmodel bestaat uit samenhangend zorgaanbod voor kwetsbare ouderen waarin aanbieders van preventie, cure, care, wonen en welzijn met elkaar samenwerken. Lees meer over het WIZ.

De opzet van het onderzoek naar WIZ

Aan het onderzoek naar WIZ hebben 377 kwetsbare ouderen deelgenomen: 184 kwetsbare ouderen hebben zorg en ondersteuning gekregen volgens het WIZ en zijn vergeleken met 193 kwetsbare ouderen die reguliere zorg hebben ontvangen. Alle ouderen en hun mantelzorgers vulden drie keer een vragenlijst in. Daarnaast voerden de onderzoekers dossieronderzoek uit om het zorggebruik van de kwetsbare ouderen in kaart te brengen. De trajectbegeleiders hielden tijdsregistraties bij.

WIZ zorgt voor goede relatie met mantelzorger

Het WIZ heeft een matig positief effect op de kwaliteit van leven en zorgt voor meer ruimte voor liefde en vriendschap bij kwetsbare ouderen. De verbeterde relatie tussen de oudere en hun mantelzorger is mogelijk verantwoordelijk voor dit resultaat. Eerder onderzoek naar de effecten van het WIZ op de mantelzorger heeft namelijk aangetoond dat de interventie een positief effect heeft op de subjectieve last van de mantelzorger. Het WIZ heeft geen effect op gezondheidsuitkomsten en zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen.

Optelsom van alle kosten

Het WIZ model is niet kosteneffectief na 12 maanden; de effecten van de interventie wegen niet op tegen de kosten. De onderzoekers keken naar de kosteneffectiviteit vanuit maatschappelijk perspectief, dat betekent dat alle kosten zijn meegenomen ongeacht wie hier voor betaalt. Daarom zijn de uren informele zorg van de mantelzorger ook meegenomen als kosten. Het zorggebruik binnen het WIZ, zowel formeel als informeel, verschilt niet veel met reguliere zorg, ondanks het proactieve karakter van de interventie. Het WIZ was wel duurder dan reguliere zorg. Zo maken de kwetsbare ouderen binnen het WIZ significant meer gebruik van huisartsenzorg. Daarnaast brengt de interventie zelf ook specifieke kosten met zich mee, zoals trajectbegeleiding en multidisciplinaire overleggen, waar alle betrokken professionals tijd (en daarmee geld) aan spenderen. Lees meer over het onderzoek naar de kosteneffectiviteit.

Ruime meerderheid huisartsen in Walcheren werkt volgens WIZ

Het WIZ blijkt niet kosteneffectief, maar wel effectief op het gebied van kwaliteit van leven. Huisartsen en andere professionals willen door met deze proactieve, integrale manier van werken, omdat professionals beter afstemmen en samenwerken. Het WIZ is inmiddels verder uitgerold over Walcheren: 70% van de huisartsen werkt volgens het model.

Publicaties

Meer informatie over de onderzoeken ouderen via Willemijn Looman, promovenda Erasmus Universiteit Rotterdam (iBMG) looman@bmg.eur.nl.

Bron: GENERO nieuwsbrief nr. 27 – juni 2016

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...