Onderzoek interviews mantelzorgers

Het Nationaal Programma Ouderenzorg maakte het onderzoek Van meedenken met naar beslissen voor mogelijk. Het is uitgevoerd binnen het Leids Universitair Medisch Centrum. De onderzoekers interviewden 39 zelfstandig wonende 75-plussers in de regio Noordelijk Zuid-Holland en hun mantelzorgers. Vervolgens vulden de deelnemers een vragenlijst in. De uitkomsten van de interviews en de vragenlijsten vormden de basis van conceptadviezen, die een focusgroep beoordeelde.

Conclusie

Mantelzorgers vinden de waarde ‘respect voor autonomie’ belangrijk. Ook bij ouderen met cognitieve achteruitgang streven mantelzorgers ernaar recht te doen aan de eigen wensen. De waarde ‘in een liefdevolle relatie blijven staan met elkaar’ komt in heel veel interviews terug. ‘Deel uitmaken van een gemeenschap of van de familie’ blijkt dan ook een zeer belangrijke waarde op de oude dag, zowel in de visie van de oudere als van de mantelzorger.

Resultaten


Familieleden overleggen vaak niet over de zorgverdeling. Dit levert vaak spanningen op.

 • 85% van de mantelzorgers vindt de ongelijke verdeling van de zorg een probleem.
 • 68% van alle mantelzorgers vertelt dat hun relatie met degene voor wie ze zorgen is veranderd. Van de mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie, is dat zelfs 78%.
 • 45% vindt de fysieke intimiteit bij het zorgen lastig.
 • Veel mantelzorgers maken zich zorgen over de veiligheid van de oudere:
  • 52% van de mantelzorgers vindt het moeilijk om de oudere alleen thuis te moeten laten.
  • 45% van de mantelzorgers vindt de weigering van hulpmiddelen een lastig probleem.
 • 34% van de mantelzorgers schaamt zich soms voor het gedrag van de dementerende.
 • 24% van de mantelzorgers heeft het daar heel moeilijk mee.71% van de mantelzorgers vindt het lastig dat de oudere niet beseft hoeveel tijd de zorg kost.
 • 40% van de mantelzorgers vertelt dat de oudere vaak geen waardering laat blijken voor de
  gegeven zorg.
 • 97% van de mantelzorgers geeft toe, dat ze nooit met de oudere hebben besproken wat deze zelf zou willen.

Doel

Zo goed mogelijk zicht krijgen op de morele problemen rondom de oudere en zijn belangrijkste mantelzorger.

Methode

Er zijn semigestructureerde diepte-interviews gehouden met ouderen met verschillende niveaus van cognitieve achteruitgang en hun mantelzorgers (los van elkaar). Ter voorbereiding op de interviews spraken we ook met huisartsen, thuiszorgmedewerkers en tegenkomen in de zorg  voor thuiswonende zorgbehoeftige ouderen. Verder is er een literatuurstudie uitgevoerd naar mantelzorg.

Setting

Interviews.

Deelnemers

Mantelzorgers en ouderen werden geworven via het project ‘Integrated Systematic Care for Older People’ (I-scope) dat binnen de Academische Werkplaats Noordelijk Zuid-Holland door de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC werd uitgevoerd. Voor dit project werden in de regio van de Academische Werkplaats ruim 5.000 zelfstandig wonende 75-plussers gevolgd. In het kader van deze studie werden onder andere problemen op het functionele, somatische, geestelijke en sociale domein in kaart gebracht. Aan de ouderen geïncludeerd in deze studie is gevraagd of ze bereid zouden zijn mee te werken aan ander onderzoek van de Academische Werkplaats. De onderzoekers mochten putten uit het bestand met de ouderen die op die vraag met ‘ja’ hadden geantwoord, om mensen te benaderen voor ons onderzoek. Daarbij konden zij meteen gebruikmaken van de inventarisatie van de zorgbehoefte en kwetsbaarheid van de ouderen.

Volledige onderzoeken en publicaties

 • Dorothea Touwen, Sytske van Bruggen, Jenny Heering. Zorg uit betrokkenheid. Een betekenisvolle definitie van mantelzorg ten behoeve van een passend ondersteuningsbeleid. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 23 (2013) 1: 2-9
 • Sytske van Bruggen, Dorothea Touwen, Hans van Dartel, Jacobijn Gussekloo, Dick Engberts. Idealen van keuzevrijheid in een complexe praktijk. Medische besluitvorming in de huisartsenzorg voor kwetsbare ouderen. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 23 (2013)4: 103-107
 • Esther Rikkengaa. Morele problemen in de mantelzorg, hoe ga je ermee om? Geron, Tijdschrift over ouder worden & samenleving 2 (2011): 60-62

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten