EPISODE handreiking voor huisartsen

In het EPISODE-project hielden onderzoekers interviews met ouderen met sombere of depressieve gevoelens. De bevindingen uit deze gesprekken zijn onder andere vertaald in een handreiking voor huisartsen, een informatiefolder voor ouderen en verschillende publicaties.

Download handleiding (pdf)

Aanpak

 • Met het ISCOPE-instrument, een ander instrument van het LUMC, kunnen huisartsen snel de problemen van ouderen in kaart brengen om te bepalen of zorg of ondersteuning nodig is.
 • Uit de groep ouderen die aangaven zich somber of depressief te voelen, is een groep ouderen geselecteerd voor twee interviews over de mate waarin zij sombere gevoelens ervaren, oplossingen en behoefte aan ondersteuning.
 • De bevindingen uit het onderzoek zijn verwerkt in een eenvoudige en bruikbare handreiking voor huisartsen of andere professionals. Deze is te gebruiken wanneer professionals het lastig vinden om het gesprek met een oudere over somberheid aan te gaan, bijvoorbeeld bij complexe problematiek. De informatiebrochure voor ouderen kan door alle professionals worden uitgereikt of in de wachtkamer worden gelegd.

Producten

Het onderzoek heeft de volgende producten opgeleverd:

 • Een informatiefolder voor ouderen over het omgaan met somberheid en depressieve gevoelens.
 • Handreiking (pdf) voor huisartsen en zorgverleners met tips voor gesprekken met ouderen over somberheid en depressiviteit.
 • Bevindingen opnemen in de NHG richtlijnen (depressie) en speerpunten (shared-decision-making).
 • Publicatie over de coping van ouderen met somberheid en depressieve gevoelens. Download Engelstalige publicatie (pdf). 
 • Publicatie over belemmerende en bevorderende factoren voor deelname aan bestaande interventies.

Nog niet alle producten nog niet beschikbaar. Wanneer de onderzoeksartikelen zijn gepubliceerd en de bevindingen zijn gepresenteerd bij de NHG zullen de producten snel beschikbaar komen.

Randvoorwaarden

 • Huisartsen kunnen vaker het initiatief nemen om het onderwerp somberheid te bespreken met de oudere patiënt. De eigen coping strategieën van de oudere bieden hierbij een goed aanknopingspunt.
 • In het gesprek kunnen huisarts en oudere bespreken of de manier waarop de oudere omgaat met sombere gevoelens nog voldoet of dat ondersteuning gewenst is. De huisarts moet ondersteuning en interventies in zo klein mogelijke stappen aanbieden. Monitoring is essentieel om een veranderende hulpvraag tijdig te signaleren.
 • Ouderen verwachten niet van huisartsen dat zij het probleem somberheid kunnen oplossen.
 • Het verstrekken van informatie over de rol van de huisarts en andere mogelijkheden voor hulp, kunnen bijdragen aan kennis en ondersteuning van de eigen coping van ouderen in het omgaan met somberheid of depressieve gevoelens. Wanneer eigen copingstrategieën niet meer voldoen, is het van belang dat de ouderen weten bij welke professionals zij terecht kunnen voor specifieke ondersteuning. Professionals kunnen meer samenwerken op dit gebied.

Werkzame elementen

 • Aansluiten bij de behoefte van de ouderen.
 • Aansluiten bij de manier waarop ouderen omgaan met sombere gevoelens.
 • Begrip en aandacht uit de omgeving van de oudere.
 • Ouderen behouden zelf de controle over hun eigen balans.
 • Versterken van eigen mogelijkheden om te leren met somberheid om te gaan.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

 • Huisartsen en wijk- en praktijkverpleegkundigen kunnen vaker het initiatief nemen om het onderwerp somberheid te bespreken met de oudere patiënt. Daarbij is van belang aan te sluiten bij de manier waarop ouderen zelf omgaan met verlies en sombere gevoelens.
 • In het gesprek kunnen huisarts en oudere bespreken of het omgaan met verlies en somberheid nog voldoet of dat ondersteuning gewenst is. Ondersteuning moet aansluiten bij de behoefte en competenties van de oudere. Ook veranderingen in behoefte aan ondersteuning moeten snel opgepakt worden en leiden tot een ander aanbod.
 • Het verstrekken van informatie over inhoud, soorten interventies en andere mogelijkheden voor hulp op lokaal niveau, bieden ouderen ook de kans om zelf te kiezen wat bij hun past.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten