Even Buurten in een woonzorgcentrum

De methodiek Even Buurten, die vorig jaar een ZonMw-Parel kreeg, is in Hoogeveen ingevoerd in een woonzorgcentrum. Een buurtgerichte interventie uit de grote stad krijgt zo een nieuwe toepassing in een ‘intramurale’ setting in de provincie. Waarom koos Spil-Hoogeveen voor Even Buurten en wat valt daarvan te leren?

Hermien Maarsingh
Hermien Maarsingh

Zelfredzaamheid vergroten

In Hoogeveen, waar de bevolking sneller vergrijst dan in de rest van Nederland, is het nieuwe woonzorgcentrum Bilderdijk ontwikkeld. Dit centrum bestaat uit ruim 100 appartementen, waar bewoners allerlei vormen van zorg kunnen krijgen. Mensen met een indicatie voor langdurige zorg kunnen er terecht, maar ook mensen die thuiszorg krijgen, of mensen die geen zorg behoeven. Met identieke appartementen wordt geen onderscheid gemaakt tussen woning, verzorgingshuisplaats en verpleeghuisplaats.

Even Buurten

Belangrijke vragen zijn hoe de bewoners zo lang mogelijk hun zelfredzaamheid kunnen houden en hoe ze een netwerk om hen heen kunnen opbouwen. Het idee ontstond om hiervoor de methodiek van Even Buurten in te zetten. ZonMw financierde dit project uit het Nationaal Programma Ouderenzorg. 'Het gaat om een nieuwe locatie en voor de bewoners om een nieuwe situatie. Ze kennen hun buren in het woonzorgcentrum niet. Voor de mensen die er kwamen wonen, is het niet vanzelfsprekend om nieuwe contacten te leggen, om andere bewoners om hulp te vragen of anderen ondersteuning te bieden. Ze kennen ook de omgeving rond Bilderdijk niet goed en gaan er zelf niet op uit', verklaart Hermien Maarsingh, werkzaam bij CMO STAMM.

Innovatieve interventies in een nieuwe setting

In diverse NPO-programma’s zijn voor de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen innovatieve interventies ontwikkeld. Werken deze interventies ook in een andere setting? Wat vraagt het van professionals om een elders ontwikkelde methode te vertalen naar de eigen praktijk? Wat zijn de resultaten in de nieuwe situatie? In dit artikel beschrijven we Spil-Hoogeveen. Deze interventie is ontwikkeld als ‘Even Buurten’ in Rotterdam en is door drs. Hermien Maarsingh van CMO STAMM aangepast voor toepassing in Hoogeveen. In deel 1 vertellen zij en projectleider Gineke Feenstra over het implementeren van Spil in een woonzorgcentrum. In deel 2 belicht zorgbemiddelaar Geri Blanken wat de ervaringen, opbrengsten en leerpunten zijn in de dagelijkse praktijk.

Lees het volledige bericht op ZorgEnz... of lees het artikel De Bilderdijk in Hoogeveen: Even Buurten in een woonzorgcentrum (pdf).

Meer ervaringen met Even Buurten

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...