De Spil maakt van bewoners buurtgenoten

Zorgbemiddelaar Geri Blanken van Treant Zorggroep is in woonzorgcentrum De Bilderdijk een ‘Spil’: de zorgprofessional die bewoners met elkaar in contact brengt en hun zelfredzaamheid versterkt. Met koffieochtenden en de inschakeling van de activiteitenbegeleidsters. Zie ook deel 1: Even Buurten in een woonzorgcentrum.

Langer zelfstandig thuiswonen

Iemand naar de dokter brengen, samen een wandeling maken of koffie drinken, het zijn eenvoudige maar waardevolle oplossingen waardoor een oudere in staat wordt gesteld langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat kan door buurtgenoten met elkaar te verbinden, zodat een informeel netwerk ontstaat rond de oudere. Dat is de gedachte achter de methodiek Even Buurten die in Rotterdam ontstond. In Hoogeveen is deze gedachte toegepast in een nieuw woonzorgcentrum met identieke appartementen waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen woning, verzorgingshuisplaats en verpleeghuisplaats.

Geri Blanken Even Buurten
Spil Geri Blanken

Maakt jezelf zichtbaar en bekend

'Ook in een woonzorgcentrum kennen mensen elkaar niet altijd. Sommigen kennen hun buren zelfs niet', merkt Geri Blanken op. 'Samen met een collega die hier ook Spil is, hebben we overal aangebeld en onszelf bekend gemaakt. De mensen krijgen een folder in de bus met uitleg over wie we zijn en wat de Spil voor ze kan betekenen. Dat is dus de eerste stap in zo’n project: maak jezelf zichtbaar en bekend. Daarna hebben we een koffieochtend voor iedereen georganiseerd en dat blijkt een schot in de roos, we bieden de bewoners de gelegenheid om kennis met elkaar te maken.'

Innovatieve interventies in een nieuwe setting

In diverse NPO-programma’s zijn voor de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen innovatieve interventies ontwikkeld. Werken deze interventies ook in een andere setting? Wat vraagt het van professionals om een elders ontwikkelde methode te vertalen naar de eigen praktijk? Wat zijn de resultaten in de nieuwe situatie? In dit artikel beschrijven we Spil-Hoogeveen. Deze interventie is ontwikkeld als ‘Even Buurten’ in Rotterdam en is nu door drs. Hermien Maarsingh van CMO STAMM aangepast voor toepassing in Hoogeveen. In deel 1 vertellen zij en projectleider Gineke Feenstra over het implementeren van deze interventie in een woonzorgcentrum. In deel 2 belicht zorgbemiddelaar Geri Blanken wat de ervaringen, opbrengsten en leerpunten zijn in de dagelijkse praktijk.

Lees het volledige artikel op ZorgEnz... lees het artikel De Bilderdijk in Hoogeveen: Even Buurten in een woonzorgcentrum (pdf).

Meer ervaringen met Even Buurten

 

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten