Evaluatie Zorgleernetwerk Medicatieveiligheid

Het project 'Zorgleernwetwerk Medicatieveiligheid' betreft een samenwerkingsverband tussen zorg- en dienstverleningsorganisatie Thebe en het Vitalis College (ROC). Het project is geëvalueerd. Lees de conclusie en aanbevelingen van de onderzoekers.

Conclusie

De verschillende partijen zullen het ondersteunen van doorlopende leerlijnen tussen de ROC’s /HBO’s en het beroepenveld door middel van digitale leersystemen zeker verder door moeten ontwikkelen. Hier is voor alle partijen winst te behalen. Er is gezamenlijk vastgesteld dat er tussen een grote zorgorganisatie en met name de ROC nog veel afstemming betreffende het onderwijsprogramma nodig is. Dit ZonMW-project heeft de betrokken organisatie hiervan opnieuw bewust gemaakt en allen hebben de intentie uitgesproken om hier structurele afstemming in te gaan hebben.

Daarnaast is het digitaal laten communiceren tussen de verschillende elektronische leeromgevingen (ELO) en content managementsystemen (CMS) een complexe materie. Dit vraagt bij aanvang van een nieuw project om extra aandacht en onderzoek. Thebe heeft om deze reden gekozen voor de aanschaf van een nieuwe ontwikkeltool voor content e-learning. Dit maakt het straks mogelijk om de hierin ontwikkelde content ook binnen andere ELO’s en CMS’en te laten draaien.

Aanbevelingen

Niet nieuw, maar daarom niet minder actueel, is het afstemmen van het onderwijs op de behoefte uit de actuele beroepspraktijk. Zeker wanneer er sprake is van het ontwikkelen van gezamenlijke (digitale) content. Daarnaast adviseren de betrokken partijen:

  • op dergelijke projecten regionaal in te zetten;
  • er meer partijen bij te betrekken;
  • te komen tot een gezamenlijk draagvlak.

Door de druk op de duur van het MBO en HBO onderwijs zullen de betrokkenen de krachten moeten bundelen en vooral geen dubbeling (Onderwijsinstelling versus Beroepspraktijk) in het onderwijs laten plaatsvinden. Dit geldt ook voor scholingen op het gebied van deskundigheidsbevordering.

Het ‘Zorgleernetwerk’ heeft binnen de organisaties Thebe en ROC Vitalis College geen vervolg gekregen. Regionaal noch landelijk heeft het onderwijsproject geleid tot doorontwikkeling van deze e-learningtoepassing. Het project is na afronding door PAT Learning Solutions (inmiddels onderdeel van Wolters Noordhoff) nog een jaar operationeel gehouden. Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van leertechnologie, Is het NPO onderwijsproject ‘Zorgleernetwerk medicatieveiligheid’ inmiddels redelijk gedateerd.

Zowel Holding Thebe, het ROC Vitalis College als PAT LS hebben op het gebied van kennisdeling, samenwerking en leertoepassingen geprofiteerd van het gezamenlijke NPO-project. Het heeft een inhoudelijke dialoog op gang gebracht rondom de inhoudelijke kwaliteit van scholing en het laagdrempelig aanbieden van BIG-gerelateerde bij- en nascholingen. Het project heeft de samenwerking tussen de betrokken partijen van dat moment versterkt, wat naast de oplevering van een e-learningmodule medicatieveiligheid, haar winst heeft gehad in de afstemming over onderwijsinhouden.

Door snelle ontwikkelingen op het gebied van het toepassen van leertechnologie en herijkte bestuurlijke keuzes van betrokken partnerorganisaties, is er geen vervolg gegeven aan het NPO project 'Zorgleernetwerken'. De website Vitalisleerplein.nl is niet meer actief.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...