Evaluatie en resultaten EPISODE

In het EPISODE-project is onderzoek gedaan naar ouderen met sombere of depressieve gevoelens. De bevindingen zijn vertaald naar een handreiking voor huisarten. Lees hieronder meer over de conclusies en resultaten van het EPISODE-onderzoek.

Conclusie

Er is meer zicht gekomen op de behoefte van ouderen die met sombere stemmingen worstelen. Bestaande effectieve interventies en ondersteuning van huisartsen en andere gezondheidszorgprofessionals kunnen aangepast worden. De door ouderen zelf ontwikkelde manieren van omgaan met omstandigheden die hen somber maakt zijn goede aanknopingspunten voor het gesprek. Ook kan ondersteuning beter aansluiten bij de behoeften van de ouderen. De behoeften en het omgaan met sombere en depressieve gevoelens van ouderen kunnen in korte tijd veranderen. Monitoring hiervan is van belang voor de ondersteuning. Ook is er meer zicht op de redenen waarom ouderen twijfelen over professionele ondersteuning.

Resultaten

Voor de deelnemers kleeft er een risico aan het deelnemen aan de interventies, namelijk het verlies van eigen regie en het niet kunnen overzien wat de gevolgen zullen zijn of angst voor teleurstelling en valse hoop. Er bestaat vooral behoefte aan sociale, kleinschalige ondersteuning waarover men zelf de controle kan houden. Er kwamen zowel belemmerende als bevorderende factoren voor interventies aan de orde en er blijkt onvoldoende kennis te zijn bij ouderen over de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning bij somberheid of depressieve gevoelens.

Publicaties

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...