Evaluatie en resultaten Meer Mantelzorg

Doel van het project Meer Mantelzorg is om de gezondheidssituatie van oudere niet-westerse migranten in het algemeen te verbeteren. Het gaat dan met name om hun kennis over aandoeningen en behandelmethoden. De interventie die de onderzoekers hiervoor gebruiken is gericht op het ondersteunen van hun mantelzorgers.

Conclusie

In grote lijnen is de opzet van het projectplan Meer Mantelzorg goed: eerst bewijs verzamelen voor het werkingsmechanisme van zorgvoorjeouders.nl bij de Marokkaanse bevolkingsgroep, en van daaruit een vertaalslag maken naar 4 andere allochtone bevolkingsgroepen. Gedurende het traject bleek dat onderzoek naar bewijs bij één specifieke doelgroep onvoldoende harde en generalistische aanknopingspunten biedt om een effectieve en door elke doelgroep afzonderlijk gedragen interventie te realiseren.

Achteraf bezien hadden de onderzoekers al in fase 1 veel uitgebreider aandacht moeten besteden aan cultuurspecifieke ideeën en gewoonten op het gebied van zorg en mantelzorg bij de 4 nieuwe doelgroepen. Gezien de opzet en de hypotheses in het project is te lang aan de oorspronkelijke opzet vastgehouden. Wanneer de meer individueel georiënteerde werkwijze was gevolgd, dan was ook vroeger in het traject onderzoek gedaan naar de meest passende kanalen om de mantelzorgers van de nieuwe doelgroepen te bereiken. De grote diversiteit daarin had tijdig aanpassingen in doel en uitvoering kunnen legitimeren.

Resultaten

Fase 1:
De onderzoekers beschreven het geobjectiveerde werkingsmechanisme. Ze beschreven User-stories voor 9 relevante thema's en bespraken deze met mantelzorgers en ouderen uit de doelgroep. De onderzoekers verzamelden kwantitatieve bereikgegevens voor zorgvoorjeouders.nl voor Marokkaanse mantelzorgers. Ze vulden de MDS vragenlijsten voor mantelzorgers en zorgvragers aan met vragen gericht op allochtone mantelzorgers en zorgvragers. De geïdentificeerde doelgroepen kregen de MDS-vragenlijst zowel online als face-to-face. Zorgverleners en een zorgverzekeraar evalueerden zorgvoorjeouders.nl.

Fase 2:
De onderzoekers maakten onderzoeksresultaten naar cultuurspecifieke aspecten bij medicijngebruik door niet-westerse allochtone ouderen beschikbaar. De onderzoekers vertaalden deze naar 2 artikelen. Zij ontwikkelden 4 etnisch-specifieke sites van zorgvoorjeouders.nl en maakten deze toegankelijk.

Fase 3:
De onderzoekers maakten een Turkse, Surinaams-Hindoestaanse, Surinaams-Creoolse, Chinese, Marokkaanse en Nederlandse versie van zorgvoorjeouders.nl. Alle versies van de zorgvoorjeouders-sites staan online en zijn blijvend beschikbaar en toegankelijk. Koppeling van de ontwikkelde sites aan nieuwe communities van allochtone mantelzorgers bleek technisch (om budgettaire redenen) niet realiseerbaar. Implementatie van de sites en inhoudelijke samenwerking met relevante bestaande sites verdient vervolgaandacht. Het hoofddoel van het project, implementatie van etnisch-specifieke sites voor 5 groepen allochtone mantelzorgers, is niet gehaald.

Doel

Het project Meer Mantelzorg heeft als doel om de gezondheidssituatie van oudere niet-westerse migranten in het algemeen, en hun kennis over aandoeningen en behandelmethoden in het bijzonder, te verbeteren door middel van een interventie gericht op het informeren van hun mantelzorgers.

Setting

Internet.

Deelnemers

Toetsing van het beschreven werkingsmechanisme heeft plaats gevonden in de focusgroep (onderdeel 1.3) met zorgverzekeraars en zorgverleners; focusgroepdiscussies, met jonge Marokkaanse mantelzorgers (onderdeel 1.3).

Lees de volledige onderzoeken en publicaties

Artikelen

Presentaties

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten