Evaluatie effectmeting Stem van de oudere migrant

De Stem van de oudere migrant is in 3 plaatsen toegepast: Tiel (Molukse ouderen), Harderwijk (Turkse ouderen) en Utrecht Kanaleneiland (Marokkaanse ouderen).

Uit een effectmeting blijkt dat het project en daarmee dus de inzet van de sleutelfiguur succesvol is in het verbeteren van de kennis over gezondheid en ziekte bij de doelgroep en het verminderen van eenzaamheidsgevoelens.

Door een verhoogd kennisniveau over ziekte en gezondheid (als gevolg van de voorlichtingsbijeenkomsten binnen dit project) bij de interventiegroep, is in deze groep zelfzorg en zelfmanagement toegenomen en is daardoor sprake van een relatieve afname van zorgconsumptie, ten opzichte van hoger gebruik van zorgvoorzieningen in de controlegroep.

De lokale welzijnsinitiatieven zijn enthousiast ontvangen door de doelgroep en worden goed bezocht. In de groep ouderen die actief heeft geparticipeerd in deze welzijnsactiviteiten vond een significante daling van de gevoelens van eenzaamheid plaats. Het lukt deze initiatieven blijkbaar om deze ouderen uit hun sociaal isolement te halen.

De interventie lijkt geen effect te hebben op het gebruik van zorgvoorzieningen zoals thuiszorg, dagopvang en opname in het verpleeghuis. Dit zijn processen die ook langere tijd nodig hebben.

Wetenschappelijke beschrijving

De onderzoeksprojecten binnen het NPO zijn ook langs de wetenschappelijke meetlat gehouden, volgens nationaal en internationaal gebruikelijke methoden. Naast meer informatie over het design, de omvang en looptijd van de studie, bevat de wetenschappelijke beschrijving ook een beoordeling van de opzet en uitvoering van de studie. De beschrijvingen zijn voorgelegd aan de projectleiders en in sommige gevallen op basis van aanvullende informatie aangepast. Het meest 'sterke' design binnen de studie is beoordeeld. Wanneer er meerdere designs zijn toegepast, is de beschrijving van wetenschappelijke evidentie daardoor niet volledig. Lees zowel de algemene beschrijving als de wetenschappelijke beschrijving voor een compleet oordeel over het project.
Lees de wetenschappelijke beschrijving van Stem van de Oudere Migrant (pdf)

Lees de volledige publicaties

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten