Hulpverlener: 'Veel ouderen hebben potentie. Een EK-c haalt die naar boven'

De hulpverleners zijn het niet helemaal met elkaar eens over wanneer een EK-c wel of niet geschikt is. Een enkeling zegt dat je het als professional aan alle ouderen in je caseload moet aanbieden zodat ouderen zelf kunnen beslissen of ze er iets mee willen of niet. ‘Ik doe het snel [een EK-c inzetten] want het is goed om je te richten op de eigen kracht van mensen, veel vragen moeten buiten de hulpverlening opgelost worden.’

Anderen noemen specifieke situaties waarin het volgens hen wel of juist geen goed model is. De professionals zijn het in grote lijnen met elkaar eens dat de EK-c past bij situaties waarin complexe problemen spelen die ze als hulpverlener niet goed zelf kunnen aanpakken. Wel is het belangrijk dat er potentie zit in het sociale netwerk. ‘Veel ouderen hebben potentie, ze hebben vaak mensen in hun netwerk die ze niet durven te vragen om hulp. Een EK-c kan dat naar boven halen.’

Een professional zou het sneller aanbieden aan een oudere die duidelijk behoefte heeft aan regie. ‘[…] ik heb nu een vrouw die psychiatrisch is waarvan ik denk: bij haar zou het misschien werken. Omdat zij nog heel erg de behoefte heeft om de regie te voeren, maar ze kan het niet. En ze heeft wel een netwerk, maar ze weet het niet op de goede manier in te zetten.’

Aan de andere kant kan een goed sociaal netwerk juist een reden zijn om geen EK-c te organiseren, omdat de hulpverleners van mening zijn dat het sociale netwerk het dan zelf wel kan regelen. Andere redenen om geen EK-c voor te stellen zijn: wanneer de vraag gemakkelijk op te lossen is en wanneer de persoon in kwestie moeilijk gedrag vertoont en ingewikkelde sociale relaties heeft. ‘Je moet er ook voorzichtig mee zijn, relaties zijn vaak al vaker geknapt. Dan ben ik er ook terughoudend mee, vooral bij mensen met lastig gedrag.’

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...