Evaluatie en resultaten GALM

Er zijn in totaal 23 wetenschappelijke studies verricht naar de werking en het effect van de GALM-programma’s, waarvan 3 promotieonderzoeken. Daarnaast zijn er procesevaluaties uitgevoerd naar de ervaringen van deelnemers, lesgevers en gemeenten en sportverenigingen met het GALM-programma.

De positieve resultaten van GALM zijn te zien in de toename van lichamelijke activiteit van GALM-deelnemers, het gedragsbehoud van GALM-deelnemers, het effect van GALM-deelname op fitheid en sociale contacten en de waardering van GALM-deelnemers. Deelnemers zijn gemiddeld 90 minuten per week meer gaan bewegen. Daarvan besteden ze 60 minuten aan GALM en/of sportactiviteiten in verenigingen en 30 minuten aan bewegen in het dagelijks leven (wandelen en fietsen). Uit evaluatieonderzoek bij GALM-deelnemers blijkt dat 80% van de deelnemers aangeeft dat deelname aan GALM heeft geleid tot meer bewegen of enigszins meer bewegen.

Uit onderzoek naar gedragsbehoud op langere termijn (6 tot 9 jaar na instroom in GALM) blijkt dat 91% van de GALM-deelnemers meer blijft bewegen. GALM-deelnemers die meer zijn blijven bewegen zijn meer intrinsiek gemotiveerd, ervaren minder somberheidsklachten en zeggen minder fysieke beperkingen te hebben dan GALM-deelnemers die na afloop van het programma minder zijn gaan bewegen.

Uit onderzoek naar de effecten van deelname aan het GALM-programma na 18 maanden blijkt dat zowel de ervaren fitheid als de beenkracht, dynamische balans, schouderlenigheid en het uithoudingsvermogen significant zijn verbeterd. Bijna alle deelnemers (93%) zijn van mening dat hun lichamelijke conditie is verbeterd. Daarnaast vindt 72% van de deelnemers dat hun gezondheid is verbeterd of enigszins is verbeterd. Ook vindt 89% van de deelnemers dat deelname aan GALM heeft geleid tot een toename van sociale contacten. Lees ook de ervaringen van deelnemers en docenten.

Lees de volledige onderzoeken en publicaties

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...