Ervaring van programmadirecteur Irma van Everdinck

Adequate communicatie tussen zorginstellingen is onmisbaar als een kwetsbare oudere uit het ziekenhuis wordt doorverwezen naar een verpleeghuis of thuiszorgorganisatie. 'Maar tot nu toe ontbraken de instrumenten voor een goede overdracht', zegt Irma van Everdinck van het Leids Universitair Medisch Centrum. Het HerstelZorgProgramma brengt hier verandering in.

Ervaring Het herstelzorgprogramma

Aan het HerstelZorgProgramma doen verschillende ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen in de regio Leiden mee. Het doel: de zorg rondom ouderen zo organiseren dat zij optimaal kunnen herstellen van een ziekenhuisopname. 'En er op die manier voor zorgen dat er geen, of zo min mogelijk, negatieve gevolgen zijn voor hun zelfredzaamheid', voegt programmadirecteur Van Everdinck toe. 'Dat is belangrijk, want regie houden over het eigen leven is voor veel ouderen voorwaarde voor een gelukkig leven.'

Medisch én verpleegkundige overdracht

Zelfredzaamheid komt niet vanzelf. Van Everdinck: 'Het begint bij een adequate overdracht van de patiënt. Daar hebben we onze pijlen op gericht.' En met succes, zo blijkt nu uit tussentijdse resultaten. De zogenoemde regionale minimale overdrachtsset (MOS) maakt de overdracht tussen ziekenhuis en opeenvolgende instelling eenvoudiger. 'De MOS bevat, naast reguliere medische en verpleegkundige aspecten, ook informatie over de sociale en maatschappelijke omgeving van een patiënt. Hoe is de thuissituatie geregeld? Is er straks een mantelzorger? Of huishoudelijke hulp? Door deze data ook op te nemen, wordt in een oogopslag duidelijk wat het perspectief van de oudere is en of er verdere ondersteuning nodig is.'

Digitaal overdragen

Een andere opbrengst van het HerstelZorgProgramma zijn de digitale communicatie- en informatiestromen. 'Het digitaal invullen en versturen van medische overdrachten is efficiënt en voorkomt dubbelingen.' Binnen de deelnemende instellingen wordt hiervoor momenteel speciale software geïnstalleerd. 'Het draait nog niet overal, maar de meerwaarde is nu al zichtbaar. Het zorgt ervoor dat de zorg van begin tot eind beter op elkaar aansluit. En dat we van elkaar weten wie wat doet. Op die manier blijft de verantwoordelijkheid steeds op de plek waar die hoort.'

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...