Aanpak Ouderenparticipatie in het onderwijs

Onderwijsinstellingen die een pilot hebben uitgevoerd keken eerst wat voor soort pilot zij wilden en wat past in hun curriculum. Vervolgens stelden zij een plan op. Lokale zorgbelangorganisaties begeleidden de pilots bij het werven en begeleiden van de ouderen. Werkwijze, aanpak, resultaten en leerpunten zijn per pilot beschreven en te vinden in het dossier ouderenparticipatie op Zorg voor Beter.

Randvoorwaarden

 • Een enthousiaste docent die ouderen bij het onderwijs wil betrekken.  Hij is niet alleen goed in zijn vak, maar ook praktisch ingesteld en flexibel. En hij weet anderen te overtuigen van het belang om ouderen bij het onderwijs te betrekken, zoals collega-docenten en het management.
 • Opleidingsmanagers of teammanagers die kansen zien in het betrekken van ouderen bij het onderwijs. Bijvoorbeeld vanuit de overtuiging dat het onderwijs daar beter van wordt, om studenten te motiveren voor de ouderenzorg of omdat het een goede manier is om je als opleiding te onderscheiden.
 • Tijd en (een beetje) geld. Betrekken van ouderen bij het onderwijs vraagt tijdsinvestering om contacten op te bouwen en te onderhouden. En er is tijd nodig om deelname van ouderen op een goede manier voor te bereiden. Daarnaast mag tegenover hun vrijwillige inzet best een reiskostenvergoeding en een bedankje staan.
 • Een communicatieafdeling binnen de onderwijsinstelling die goede en mooie ervaringen in de etalage zet. Zo zien managers, andere docenten en (toekomstige) studenten ook hoe leuk en leerzaam het betrekken van ouderen/cliënten bij het onderwijs kan zijn.
 • Studenten die docenten kunnen helpen met het vinden van ouderen en bij de voorbereiding van een activiteit. Zij doen er nuttige vaardigheden mee op die ze later weer goed kunnen gebruiken. 
 • Een oog voor kansen! Als je investeert in contacten met ouderen blijkt vaak dat zij ook mee kunnen doen aan andere onderwijsactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan het inzicht geven hoe zij over bepaalde onderwerpen denken, of aan meedenken over onderwijsvernieuwing. Zo betaalt de eerdere tijdsinvestering zich weer terug.
 • En tenslotte: ouderen. Lees tips om ouderen te vinden en te enthousiasmeren.

Waar moet je rekening mee houden?

 • Begin er alleen aan als je ook echt overtuigd bent van de meerwaarde. Ouderen betrekken bij het onderwijs gaat niet vanzelf. Het kost tijd, flexibiliteit, inspanning en overtuigingskracht.
 • Begin op tijd met voorbereiden. In de drukke werkzaamheden die docenten hebben kan het zijn dat je niet veel verder vooruit werkt dan de volgende paar lessen. Bij het betrekken van ouderen bij het onderwijs, werkt dit echter niet. Het kost tijd om ouderen te vinden en om met hen voor te bereiden.
 • Duidelijkheid over rol en taken van de oudere. Hoe duidelijker het is welke rol ouderen in het onderwijs gaan spelen, hoe beter je de ‘juiste’ ouderen kunt vinden.
 • Maak het waardevol voor de oudere. Uit bijna alle voorbeelden blijkt dat ouderen heel enthousiast zijn over de activiteiten waar ze aan deelgenomen hebben. Dat enthousiasme komt voort uit het gevoel dat ze een bijdrage hebben kunnen leveren aan de opleiding van zorgprofessionals en dat ze hun ervaringen hebben kunnen delen. Maar ook uit het feit dat ze een leuke dag of avond hebben gehad, dat ze lekker gegeten hebben en dat ze sociaal contact buiten hun gebruikelijke kring hebben gehad.
 • Zorg dat je het enthousiasme over de opgedane ervaringen deelt. In alle pilots en goede voorbeelden was men zeer enthousiast over het contact tussen ouderen en studenten. Door dit enthousiasme te delen krijg je anderen, die wellicht eerst focusten op de nadelen (waar haal ik de tijd vandaan) over de streep om er toch mee aan de slag te gaan.

Kosten

Zorg voor een reiskostenvergoeding en een bedankje voor de deelnemende ouderen. Mensen investeren vrijwillig tijd en energie in het onderwijs. Een beetje waardering zorgt ook dat mensen enthousiast blijven.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten