Aanpak zelftest Senior-Stap Studie

De Senior-Stap Studie levert een eenvoudige test op die ouderen in hun eigen woning kunnen gebruiken om hun mobiliteit te meten en hun valrisico in te schatten. Het maakt hen bewust van de noodzaak van bewegen en oefenen.

Aanpak

Een high-tech sensor, verwerkt in een fotolijst, meet de mobiliteit van ouderen in hun eigen huis. Deze ‘loopmeter’ is te gebruiken door ouderen met een verhoogde kans op vallen. Zo houden ze zelf zicht op hun mobiliteit. Zorgverleners en mantelzorgers kunnen met de informatie zien of iemand bewegingsklachten ontwikkelt. Dat kan leiden tot gericht ingrijpen.

De uitkomst van de metingen maakt ouderen zich bewust van de noodzaak van bewegen en oefenen. Een oefenboek met alledaagse oefeningen helpt ze hierbij. De loopmeter is ontwikkeld door het vergelijken van drie mogelijke meetinstrumenten. Het bleek dat loopsnelheid de beste voorspellende waarde heeft en het makkelijkst is in het gebruik.

Werkzame elementen

  • Het is een eenvoudige test die ouderen goed zelfstandig kunnen uitvoeren.
  • Het is een simpele maat die andere, complexere middelen kan vervangen.
  • Het testen van mobiliteit van ouderen verhoogt het bewustzijn rond gezondheid en mobiliteit. In combinatie met het oefenboek gaan ouderen die deze zelfmanagementtool gebruiken minder in mobiliteit achteruit dan de ouderen die de tool niet gebruiken.

Randvoorwaarden

Het prototype van de loopmeter moet verbeterd worden op de volgende punten:

  • gebruiksgemak
  • terugkoppeling van meetgegevens naar gebruiker en mantelzorger of zorgverlener
  • batterijduur
  • bugs in de software

Waar moet je als professional rekening mee houden?

De manier van presentatie bepaalt in hoeverre ouderen met de zelfmanagementtool willen werken. Binnen de buurthuis-setting bleek het stigmatiserend te werken of ouderen wel of niet 'gevallen zijn in het afgelopen jaar'. De verwachting is dat toepassing wel mogelijk is in het buurthuis bij een andere introductie. Bijvoorbeeld als de gehele groep ouderen de mogelijkheid krijgt om van de loopmeter gebruik te maken. En als je het een positieve naam geeft, bijvoorbeeld 'bewegen komt iedereen ten goede'.

Waar moet je rekening mee houden bij het gebruik door ouderen?

Breng een scheiding aan tussen het afnemen van de testen en vragenlijsten en de introductie van de interventie. Als je dat niet doet, halen deelnemers de testen en de interventie door elkaar.
De interventie moet ook gebruiksvriendelijk en plezierig zijn. Het helpt om ouderen en deelnemers te betrekken bij de ontwikkeling.

Kosten

Wat het apparaat gaat kosten is nog niet duidelijk, want het is nog niet volledig uitontwikkeld.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...