Aanpak Profyd Zorgprogramma

Bij de Profyd-behandeling zijn de fysiotherapeut, de diëtist en de geriater nauw betrokken. De behandelingen vinden vóór en na een grote buik- of borstoperatie plaats. Het is bedoeld voor mensen van 70 jaar en ouder die risico lopen op een vertraagd herstel na de operatie.

Aanpak

Doelgroepen van de behandeling zijn:

 • ouderen die 70 jaar of ouder zijn;
 • een grote buik- of borstoperatie zullen ondergaan;
 • en risico lopen op een vertraagd herstel na de operatie door slechte lichamelijke conditie, voedingstoestand en/of bepaald medicijngebruik.

De behandelaars hebben hun eigen aandachtsgebieden:

 • De fysiotherapeut richt zich vooral op ademtraining en functioneel trainen.
 • De diëtist richt zich op de voedingstoestand.
 • De geriater richt zich op het risico op delier, cognitieve zaken, gemiste diagnoses, medicatie, ondervoeding, stemming en vallen.

Werkzame elementen

Er namen niet voldoende mensen deel aan het Profyd Zorgprogramma om verantwoorde uitspraken te doen over de effecten. Toch is er een meerwaarde voor toekomstige onderzoekers:

 • ervaring over het proces
 • het inpassen van het zorgprogramma

Gesprekken met betrokkenen bij het onderzoek zijn zeker nuttig geweest. In de toekomst kunnen onderzoekers hun voordeel doen met informatie over:

 • de inhoud van de behandelingen
 • de samenwerking tussen behandelaars
 • de uitvoering van het onderzoek

Randvoorwaarden

Om te onderzoeken of de Profyd-behandeling beter is dan de gebruikelijke behandeling gelden de volgende randvoorwaarden:

 • Twee groepen operatiepatiënten:
 • 1 groep krijgt de gebruikelijke behandeling en 1 groep de Profyd-behandeling.
 • Om verantwoorde uitspraken te kunnen doen moeten er 80 patiënten deelnemen.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

 • de periode voor de operatie is bijna altijd te kort
 • het verplegend personeel is onvoldoende bekend met het Profyd Zorgprogramma
 • het delen van informatie tussen de verschillende zorgverleners is moeilijk doordat iedereen zijn eigen praktijksysteem heeft

‘Met name het delen van informatie tussen de verschillende zorgverleners is informatie technisch moeilijk gebleken’, aldus Nico van Meeteren, voorheen directeur Innovatiegebied Levenslang Gezond bij TNO en zeer nauw betrokken bij Profyd. ‘Bij dit soort projecten zijn, naast de fysiotherapeuten en diëtisten, ook apothekers, geriaters, artsen, specialisten en zorgverzekeraars betrokken. Al deze professionals hebben hun eigen praktijksysteem. Gemiddeld heeft een patiënt zo’n 10 dossiers, bij iedere zorgverlener één. Gelukkig konden we gaandeweg Profyd een tijdelijke ICT-oplossing realiseren.’

Waar moet je rekening mee houden bij het gebruik door ouderen?

 • er is behoefte aan een folder voor patiënten met heldere informatie over de behandeling en de verschillende stappen daarin
 • zorg ervoor dat er consensus is over de minimale behandelduur vóór de operatie
 • leg duidelijk en stapsgewijs vast wanneer en hoe zorgverleners en patiënten met elkaar communiceren
 • zorg in een protocol voor een goede aansluiting op hartrevalidatie
 • aandacht voor goede uitleg en advies door de geriater

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...