Aanpak meetinstrumenten voor kwetsbaarheid

Onderzoekers testten 3 triage-instrumenten: Groninger Frailty Indicator, de INTERMED cliënt versie en de Welbevinden lijst. Ze onderzochten of het triage-instrument vroegtijdig kan beoordelen of ouderen kwetsbaar zijn of hierop een verhoogd risico hebben.

Aanpak

In een cross-sectorale studie onder 350 ouderen voerden onderzoekers een klinimetrische evaluatie uit van de INTERMED cliëntversie en de Welbevindenlijst. Zij vergeleken de uitkomsten met uitkomsten van soortgelijke meetinstrumenten. Ze bepaalden de voorspellende waarde van de instrumenten in een longitudinale studie onder zo’n 6000 ouderen. Ook stelden ze vast in hoeverre kwetsbaarheid voorkomt in bepaalde subgroepen.

Werkzame elementen

  • De zelf-invulversies van de GFI (kwetsbaarheid), de INTERMED (zorgcomplexiteit) en de GWI (welbevinden) zijn bruikbare en valide vragenlijsten.
  • Het onderzoek laat zien dat de GFI op groepsniveau ongewenste uitkomsten kan voorspellen, zoals overlijden, ziekenhuisopname en zorgkosten.

Randvoorwaarden

De instrumenten maken zichtbaar dat verschillende partijen moeten samenwerken aan de nieuwe visie in de samenleving over ouderenzorg. Er is een taak voor de burgers, de gemeente met WMO en welzijn, de eerste lijn en tweede lijn, de thuiszorg en de intramurale voorzieningen.

  • Kennis is nodig van de achtergronden van het instrument en de manier van afnemen.
  • Het vervolgtraject vraagt menskracht en kennis.
  • Het is belangrijk goede afspraken te maken over het beheer, de verspreiding en verbetering van de software.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

Het moeilijkste bij validering is het begrip validiteit zelf. Dat heeft vele aspecten die bovendien afhankelijk zijn van de doelen waarvoor professionals de instrumenten inzetten. Hierover bestaat veel onduidelijkheid.

Waar moet je rekening mee houden bij het gebruik door ouderen?

Niet alle ouderen kunnen het instrument zelf invullen of antwoorden aangeven.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

  • 22-12-2017
  • Marjolijn de Mik - student

Goedemorgen,

Wij doen voor onze HBO studie verpleegkunde onderzoek naar kwetsbaarheid van ouderen.

Graag zouden wij willen weten welk onderzoek de bovenstaande 'cross-sectorale studie onder 350 ouderen m.b.t. een klinimetrische evaluatie uit van de INTERMED cliëntversie en de Welbevindenlijst' betrof. Dit omdat wij tot op heden geen publicaties hebben kunnen vinden van de Welbevindenlijst (GWI). http://www.beteroud.nl/ouderen/zorg-aanpak-meetinstrumenten-voor-kwetsbaarheid.html

Er staat beschreven: "De zelf-invulversies van de GFI (kwetsbaarheid), de INTERMED (zorgcomplexiteit) en de GWI (welbevinden) zijn bruikbare en valide vragenlijsten". Graag zouden we willen weten waar de validiteit van de GWI uit is gebleken.

Met vriendelijke groet,

Jamie Blaauw en Marjolijn de Mik

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...